Woningbouw in Halderberge

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma 2018-2028 vastgesteld. Hierin zijn de woningbouwplannen opgenomen die voor de komende jaren op het programma staan. Ze passen bij de geprognotiseerde behoefte aan woningen in die periode. Het gaat hierbij om ruim 1000 woningen. In het programma zijn zowel de projecten van de gemeente als van ontwikkelaars en de woningcorporatie opgenomen.

Binnen het vastgestelde woningbouwprogramma is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Maatschappelijke ontwikkelingen als gewijzigde marktomstandigheden en veranderende demografische prognoses en behoeften vragen om monitoren en, waar nodig, het bijstellen van opgaven en daarmee flexibiliteit in programmering.

Om nieuwe kansrijke initiatieven een kans te geven, bekijkt het college nieuwe woningbouwverzoeken. Ze besluit of deze verzoeken extra opgenomen worden in het woningbouwprogramma. Bekijk voor meer informatie de pagina de toetsingscriteria voor een nieuw woningbouwverzoek.

Hieronder treft u informatie aan over een aantal projecten. Voor meer informatie over woningbouw, het woningbouwprogramma en de overige projecten kunt u bellen naar ons algemene telefoonnummer 14 0165.