Woningbouw in Halderberge

Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma 2015-2025 vastgesteld. Hierin zijn de woningbouwplannen opgenomen die voor de komende jaren op het programma staan. Ze passen bij de geprognotiseerde behoefte aan woningen in die periode. Het gaat hierbij om ca. 770 woningen. In het programma zijn zowel de projecten van de gemeente als van ontwikkelaars en de woningcorporatie opgenomen.

Binnen het vastgestelde woningbouwprogramma is er in beginsel weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Deze doen zich echter wel eens voor. Maatschappelijke ontwikkelingen als gewijzigde marktomstandigheden en veranderende demografische prognoses vragen om signaleren, monitoren en, waar nodig, het bijstellen van opgaven en daarmee flexibiliteit.

Om nieuwe kansrijke initiatieven toch een kans te geven, bekijkt het college elk kwartaal nieuwe woningbouwverzoeken. Ze besluit of deze verzoeken extra opgenomen worden in het woningbouwprogramma. Als u een verzoek heeft voor de realisatie van een of meerdere woningen die volgens het geldende bestemmingsplan niet mogelijk zijn, vul dan een principeverzoek woningbouw in.

Bekijk voordat u dit formulier invult de toetsingscriteria voor een nieuw woningbouwverzoek.

Hieronder treft u informatie aan over een aantal projecten. Voor meer informatie over woningbouw,
het woningbouwprogramma en de overige projecten kunt u terecht bij:
mw. I. Baeten (i.baeten@halderberge.nl) en/of mw. M. Lambregts (m.lambregts@halderberge.nl).