Oud Gastel Centrum

Gemeente Halderberge ontwikkelt in het centrum van Oud Gastel een aantal locaties aan de Mgr. Meeuwissenstraat en Kerkstraat. Dit zijn de gronden van de voormalige Bernardusschool, Kerkstraat 3a-5 en het trapveldje aan de Mgr Meeuwissenstraat.

Om een goede invulling aan de locatie te geven en om de regie te houden op deze ontwikkelingen in het centrum van Oud Gastel, heeft de gemeente het proces van marktconsultatie doorlopen. Hierbij zijn verschillende partijen gevraagd om vrijblijvend hun visie te geven op de invulling van het plangebied. Op basis van deze marktconsultatie heeft de gemeente gekeken naar de mogelijkheden die de locatie biedt.

Er zijn kaders opgesteld die op 23 januari 2018 door het college zijn vastgesteld. Op basis van deze kaders en de daarin genoemde uitgangspunten is door aanbesteding een partij geselecteerd. Die partij neemt de daadwerkelijke (her)ontwikkeling van het projectgebied op zich. Zij koopt deze locatie aan, maakt deze bouw- en woonrijp, bouwt de woningen en richt het openbaar gebied in.

Gemeente ontwikkelt samen met Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. Oud Gastel centrum

De ontwikkelaar voor het plangebied Oud Gastel centrum is Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. uit Nieuwegein. Zij is bezig met het realiseren van  30 woningen voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan het gemeentelijk monument Kerkstraat 3a- 5 en bijbehorend openbaar gebied. Informatie over dit project kunt u raadplegen op www.bernardushofoudgastel.nl.

Aanvang werkzaamheden

Na een uitgebreid traject van marktconsulatie, kaderstelling en aanbesteding is de realisatie van Bernardushof in Oud Gastel gestart. Eind 2021 is de omgevingsvergunning verleend en inmiddels onherroepelijk. Aannemer Van Grunsven van de ontwikkelaar (Kalliste) is op basis van de omgevingsvergunning in april 2021 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Medio april 2022 zijn de boorpalen gerealiseerd en is de aannemer gestart met de bouwwerkzaamheden.

Meer informatie 

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx 
  • Projectleider: dhr. M. Braspenning 
  • Projectassistente: mw. K. van den Maagdenberg

Bernardushof