Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Oud Gastel Centrum

Gemeente Halderberge ontwikkelt in het centrum van Oud Gastel een aantal locaties aan de Mgr. Meeuwissenstraat en Kerkstraat. Dit zijn de gronden van de voormalige Bernardusschool, Kerkstraat 3a-5 en het trapveldje aan de Mgr Meeuwissenstraat.

Om een goede invulling aan de locatie te geven en om de regie te houden op deze ontwikkelingen in het centrum van Oud Gastel, heeft de gemeente het proces van marktconsultatie doorlopen. Hierbij zijn verschillende partijen gevraagd om vrijblijvend hun visie te geven op de invulling van het plangebied. Op basis van deze marktconsultatie heeft de gemeente gekeken naar de mogelijkheden die de locatie biedt.

Er zijn kaders opgesteld die op 23 januari 2018 door het college zijn vastgesteld. Op basis van deze kaders en de daarin genoemde uitgangspunten is door aanbesteding een partij geselecteerd. Die partij neemt de daadwerkelijke (her)ontwikkeling van het projectgebied op zich. Zij koopt deze locatie aan, maakt deze bouw- en woonrijp, bouwt de woningen en richt het openbaar gebied in.

Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. ontwikkelt Oud Gastel centrum

De ontwikkelaar voor het plangebied Oud Gastel centrum is Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. uit Nieuwegein. Zij gaat 30 woningen realiseren voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan het gemeentelijk monument Kerkstraat 3a- 5 en bijbehorend openbaar gebied.
Onder de projectnaam Bernardushof is Kalliste Woningbouwontwikkeling aan de slag gegaan om het plan nader vorm te geven. Het resultaat en overige informatie over dit project kunt u raadplegen op www.bernardushofoudgastel.nl.

Op 24 oktober 2019 het Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan “Bernardushof” vastgesteld door de gemeenteraad.

Getekende sfeerimpressie Bernardushof met straten Lei, Telraam, Bernadushof en Griffel in Oud Gastel
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Kalliste/Bedaux De Brauwer architecten

Meer informatie: 

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx 
  • Projectleider: dhr. M. Braspenning 
  • Projectassistente: mw. M. Tempelaar
Uw Reactie
Uw Reactie