Oudenbosch - Groene Vaart

De gemeente Halderberge wil op het terrein van het voormalig sportpark Pagnevaart een nieuwe woonwijk realiseren. Sinds de verhuizing van voetbalvereniging Victoria'03 naar sportpark Albano zijn er op het voormalige sportpark Pagnevaart geen sportactiviteiten meer en liggen de gronden braak. Het voormalige sportpark is in eigendom van de gemeente. In 2019 heeft het college het startsein gegeven om de herontwikkeling van deze locatie naar een aantrekkelijke en duurzame woonwijk voor Oudenbosch verder vorm te geven.

Uitgangspunten

Als eerste stap hebben wij in gesprek met belangstellenden de uitgangspunten geïnventariseerd die wij belangrijk vinden voor deze nieuwe wijk. Op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

Als tweede stap is met de vastgestelde uitgangspunten gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. In deze plannen zijn de randvoorwaarden beschreven waaraan de toekomstige woonwijk moet voldoen.
Het doel van de voorgestelde randvoorwaarden is om een woonbuurt te maken met daarin ongeveer 110 woningen: rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen, vrijstaande woningen en tiny houses.

Een woonbuurt waarin rekening wordt gehouden met het bestaande groen, dat inspeelt op klimaatadaptatie en een aangename overgang naar het buitengebied maakt. Het voorstel is om een deel van het plangebied als zelfbouwkavels te verkopen en voor de bouw van de overige woningen een projectontwikkelaar te selecteren.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 22 april 2021 het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 

Vervolg

De komende periode wordt gewerkt aan het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan omstreeks de zomer 2021 ter inzage gelegd en neemt de gemeenteraad in december 2021 een besluit over het bestemmingsplan.

Op basis van het stedenbouwkundig plan wordt de komende periode ook gewerkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. In dit plan worden de aspecten groen, water, parkeren, verlichting en afvalinzameling verder uitgewerkt.

We streven ernaar de aanbestedingsprocedure voor de selectie van een projectontwikkelaar in september 2021 te starten. De inschrijvingen moeten voldoen aan de randvoorwaarden van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan.

Ook wordt de verkoop van de zelfbouwkavels voorbereid. Deze verkoop zal in 2022 starten. De verkoop van zelfbouwkavels binnen de gemeente Halderberge gebeurt doorgaans met een openbare inschrijving en loting. Naar verwachting hanteren wij die procedure ook bij de verkoop van de kavels binnen dit project. Dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt. Daarin wordt ook gekeken of de zelfbouwkavels tegelijkertijd of in fases worden verkocht.

Bijlage

pdf Nota van uitgangspunten woningbouw voormalig sportpark Pagnevaart (PDF, 5.17 MB) pdf Verslag reacties Nota van Uitgangspunten herontwikkeling voormalig sportpark pagnevaart (PDF, 499.85 KB) pdf Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan de Groene Vaart (PDF, 14.31 MB) pdf Verslag reacties ontwerp stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan De Groene Vaart (PDF, 434.97 KB)

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: Mevr. I. Broos
  • Projectassistente: Mevr. M. Tempelaar
Uw Reactie
Uw Reactie