Oudenbosch - Havendijk Kom-Noord

De gemeente Halderberge wil het gebied in de wijk Kom Noord rondom de voormalige peuterspeel-zaal Oki Doki en de begraafplaats opnieuw ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er in dit gebied een goede balans komt tussen bestaande bedrijven, nieuwe woningbouw en groen, waarbij ook de begraafplaats een andere indeling krijgt. Dit project heeft de naam Project Havendijk-Kom Noord gekregen.

Verder naar het oosten, aan de Bornhemweg, ontwikkelen wij als gemeente op dit moment samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte 18 Ruimte voor Ruimte bouwkavels in een voor iedereen toegankelijk groengebied met een grote retentievijver en wandelpaden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met een opgestelde visie voor dit gebied, de zogenaamde Gebiedsvisie Project Havendijk-kom Noord. In deze gebiedsvisie staan de ambities en kaders beschreven waaraan de nieuwe herontwikkeling moet voldoen. De Gebiedsvisie is op 16 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Houd mij op de hoogte

Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit project? Denk aan: het ontvangen van een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een informatieavond. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. 

Ja, ik wil informatie ontvangen over dit project

Meer informatie

Namens de gemeente zijn de contactpersonen:

  • Projectwethouders: dhr. T.C. Melisse en dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: mw. E. Stuijts
  • Projectassistente: mw. K. van den Maagdenberg

Informatiebijeenkomst 11 juli 2022

Bijlage informatiebijeenkomst 18 januari 2022