Nieuws

  • Test noodpomp bij Haven Oudenbosch

    Op dinsdag 24 oktober testen waterschap Brabantse Delta en gemeente Halderberge een noodpomp op de locatie Haven Oudenbosch (Thorbeckestraat). Op deze locatie wordt een pomp geplaatst als de waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet.

  • Nieuwbouw Brede School in Hoeven wordt voorlopig niet in gebruik genomen

    De afgelopen dagen heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de vloerconstructie van de recent opgeleverde Brede School in Hoeven. Uit het onderzoek bleek dat er aanvullend onderzoek nodig was om zeker te weten dat de school veilig in gebruik kon worden genomen. De aannemer en de leverancier van de vloer hebben niet aangetoond dat het gebouw voldoet. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge heeft daarom besloten om het gebouw niet in gebruik te nemen

  • Extra controleonderzoek nieuwe Brede School Hoeven

    Maandag 9 oktober 2017 hebben alle gemeentes in Nederland een brief ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze brief is gestuurd naar aanleiding van bouwkundige problemen die aan het licht zijn gekomen bij de bouw van de parkeergarage bij Eindhoven airport. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde, tot op heden gebruikte bouwtechnieken, onder sommige omstandigheden niet veilig zijn. De gemeente Halderberge is tot de conclusie gekomen dat in de recent opgeleverde brede school Hoeven mogelijk een soortgelijke bouwtechniek is toegepast. Direct na deze constatering zijn deskundigen ingeschakeld om een extra constructiecontrole uit te voeren

Contact met de gemeente

U bent altijd welkom in het gemeentehuis. Wij willen u graag snel en goed helpen. Maak een afspraak.

Afspraak maken
 

Openingstijden

Maandag 12.30 tot 19.30 uur
Dinsdag  08.30 tot 12.30 uur
Woensdag 12.30 tot 19.30 uur
Donderdag  08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag  08.30 tot 12.30 uur

 

Bezoekadres

Parklaan 15, 4731 GJ  Oudenbosch

Postadres

Postbus 5, 4730 AA  Oudenbosch

Telefoon

14 0165