Nieuws

  • Nieuwbouw Brede School in Hoeven kan in gebruik genomen worden

    In oktober heeft de gemeente in overleg met Borgesiusstichting besloten om de nieuwbouw van de Brede School in Hoeven niet in gebruik te nemen, omdat er naar aanleiding van een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties twijfels waren over de veiligheid van de vloerconstructie. De afgelopen weken hebben aanvullende onderzoeken plaatsgevonden. De uitkomsten van deze onderzoeken en contacten met het Ministerie hebben bevestigd dat de vloerconstructie aan de normen voldoet.

  • Woningeigenaren kunnen zelf WOZ-gegevens wijzigen en aanvullen

    Dit jaar kunnen woningeigenaren op www.bwbrabant.nl de WOZ-gegevens van hun woning bekijken, controleren en zélf wijzigen of aanvullen. De WOZ-waarde vindt men op het jaarlijkse aanslagbiljet en is de basis voor verschillende belastingen. Het is daarom zeer belangrijk dat de WOZ-waarde op juiste gegevens is gebaseerd.

  • Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

    Het gemeentebestuur van Halderberge nodigt uw stichting/vereniging uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze wordt gehouden op dinsdag 2 januari 2018.

Contact met de gemeente

U bent altijd welkom in het gemeentehuis. Wij willen u graag snel en goed helpen. Maak een afspraak.

Afspraak maken

Op dinsdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst. Op maandag 25 december (eerste Kerstdag), dinsdag 26 december (tweede Kerstdag) en 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag), is het gemeentehuis de hele dag gesloten.
 

Openingstijden

Maandag 12.30 tot 19.30 uur
Dinsdag  08.30 tot 12.30 uur
Woensdag 12.30 tot 19.30 uur
Donderdag  08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag  08.30 tot 12.30 uur

 

Bezoekadres

Parklaan 15, 4731 GJ  Oudenbosch

Postadres

Postbus 5, 4730 AA  Oudenbosch

Telefoon

14 0165