Oudenbosch - Markhaven

Het havengebied van Oudenbosch heeft in de afgelopen jaren een enorme facelift gekregen. Het gebied is veranderd in een aangenaam woon- en verblijfsgebied. Oude bedrijfspanden zijn gesloopt, de jachthaven is vernieuwd en er zijn een groot aantal woningen gerealiseerd. Om de gehele herontwikkeling van het havengebied af te ronden wordt nu aan een woningbouwplan gewerkt voor de laatste fase – fase 3.

Actueel

Gemeente Halderberge heeft aan Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV vergunning verleend voor het realiseren van 4 woonappartementen in de commerciële ruimte van het appartementengebouw op de kop van de haven aan de Touwbaan. Deze woningen zijn inmiddels bewoond.

In overleg met de gemeente Halderberge werkt Aannemersbedrijf Van Agtmaal aan een plan voor woningen in dit resterende deel van het havengebied. Het resultaat is een plan met 17 rijwoningen, 8 twee-onder-een kap woningen, 31 appartementen en 1 bouwkavel voor een vrijstaande woning. Het plan bekijkt u op www.markhaven-oudenbosch.nl

In maart 2022 zijn er door aannemersbedrijf Van Agtmaal BV inloopavonden georganiseerd waarin de stedenbouwkundige invulling van het nog te ontwikkelen deel van het Havengebied is gepresenteerd.

Na de inloopavonden heeft aannemersbedrijf Van Agtmaal BV en de gemeente Halberge verschillende inhoudelijke reacties ontvangen. Naar aanleiding van deze ingekomen reacties hebben de stedenbouwkundige invulling aangepast en wederom gepresenteerd aan de omwonenden op 21 juli 2022. Ook op de aangepaste stedenbouwkundige invulling zijn reacties van de omwonenden binnengekomen.

Beide stedenbouwkundige invullingen zijn beoordeeld en de daarbij binnengekomen reacties meegenomen in het te nemen besluit. Op basis hiervan is ervoor gekozen om de ontwikkeling door te zetten op basis van de verkaveling die gepresenteerd is op 21 juli 2022. Het schetsontwerp van de verkaveling kunt u vinden bij de bijlages.

Vervolg 

Als vervolgstap om de ontwikkeling mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Hiermee wordt de bedrijfsbestemming gewijzigd naar een woonbestemming. Ook besluit de gemeente over het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. Iedereen krijgt dan 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij aannemersbedrijf Van Agtmaal BV (www.vanagtmaal.nl). 

Namens de gemeente zijn de contactpersonen:

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: Mevr. I. Broos
  • Projectassistente: Mevr. M. van Sundert