Oudenbosch - Maria ter Engelen

Het plangebied Maria ter Engelen wordt globaal begrensd door het Groene Woud, de Baarlebossche, de Sint Bernaertsstraat en de Sint Annastraat. Op het terrein van het kloostercomplex St. Anna in Oudenbosch heeft woningcorporatie Woonkwartier een groot aantal koop- en huurwoningen gerealiseerd.

Op de hoek Franciscuslaan – St. Bernaertsstraat kan nog 1 woning worden gerealiseerd. Het kloostergebouw St. Anna en ook de parkachtige omgeving blijven gehandhaafd. In de westvleugel van het klooster is, op initiatief van Tomar Wonen, een woonvoorziening voor dementerende ouderen gerealiseerd. Het overige deel van het klooster krijgt een andere invulling. Gedacht wordt aan een combinatie van wonen en zorg. Woonkwartier werkt de ideeën voor de invulling uit. De zusters Franciscanessen wonen sinds eind 2017 in de aanbouw van het klooster. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de plannen kunt u terecht bij de woningcorporatie Woonkwartier

Namens de gemeente zijn uw contactpersonen:

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: mw. M. Rammeloo
  • Projectassistent: Mw. J. Brinkman
Plattegrond van Oudenbosch met hierop aangegeven het plangebied van bouwproject Maria ter Engelen
Plangebied Maria ter Engelen