Oud Gastel - Herontwikkeling terrein De Linde en St. Joannesschool

De basisscholen De Linde en St. Joannesschool hebben hun intrek genomen in het nieuwe onderwijs- en sportcomplex Futura. Hierdoor zijn de gronden van deze scholen aan de Schoolstraat vrijgekomen. Op deze vrijkomende gronden worden circa 30 woningen gerealiseerd.

Actueel

Het plan bevindt zich in de fase van visievorming. Nadere informatie volgt.

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleiders: dhr. M. Braspenning en mw. M. Rammeloo
  • Projectassistent: Mw. M. van Dorst