Privacy

Gemeente Halderberge gebruikt veel persoonlijke informatie voor de uitvoering van haar taken. Die informatie gaat over inwoners, medewerkers en organisaties. Natuurlijk willen we daar goed mee omgaan. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze uitleg leest u hoe wij uw privacy en gegevens beschermen.

Deze privacy-afspraken gelden voor de hele organisatie, alle processen van de gemeente en voor alle verwerkingen van persoonsgegevens door de gemeente. We zorgen ervoor dat deze privacy-afspraken passen bij:

  • de algemene regels van de gemeente
  • afspraken in de regio
  • landelijke en Europese wet- en regelgeving

De overheid eist dat gegevens van burgers en ondernemers steeds veiliger worden. Vandaar dat sommige diensten alleen met een digitale sleutel beschikbaar zijn. Dat kan voor inwoners door middel van DigiD. Voor ondernemers kan dit door middel van eHerkenning. De gemeente Halderberge heeft gekozen voor beveligingsniveau 2+. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over uw online identiteit

Privacyverklaring

Hoe wij met uw gegevens omgaan, staat vermeld in de Privacyverklaring. Deze is 12 september 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. U kunt ook ons volledige privacybeleid inzien.

Aanspreekpunt

In het algemeen is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van onze gemeente is uw contactpersoon.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten

De gemeente Halderberge gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Het kan voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent.

De gemeente wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt in dat geval een klacht indienen bij de gemeente.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Social media en privacy

Gemeente Halderberge heeft accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en LinkedIn. Via deze accounts kun je reageren op berichten die wij publiceren. Met onze berichten willen we inwoners, ondernemers en andere ge├»nteresseerden laten weten wat er speelt in de gemeente. We gebruiken een monitoringtool om jouw berichten te beantwoorden. Met de leverancier van deze tool hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. Meer informatie over social media van gemeente Halderberge en privacy.

Verenigingen en stichtingen

Ook verenigingen en stichtingen moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie: