Privacy

Gemeente Halderberge gebruikt veel persoonlijke informatie voor de uitvoering van haar taken. Die informatie gaat over burgers, medewerkers en organisaties. Natuurlijk willen we daar goed mee omgaan. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze uitleg leest u hoe wij uw privacy en gegevens beschermen.

Deze privacy-afspraken gelden voor de hele organisatie, alle processen, onderdelen en de verzamelingen van gegevens van de gemeente. We zorgen ervoor dat deze privacy-afspraken passen bij:

  • de algemene regels van de gemeente
  • afspraken in de regio
  • landelijke en Europese wet- en regelgeving

Privacyverklaring

Hoe wij met uw gegevens omgaan staat vermeld in de Privacyverklaring. Deze wordt 30 mei 2018 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Aanspreekpunt

In het algemeen is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van onze gemeente, is uw contactpersoon.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten

De gemeente Halderberge gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent.

  • Recht op inzage
  • Recht op wijziging of verwijdering van gegevens
  • Aanvragen van inzage of wijziging of verwijdering van gegevens
  • Klacht indienen

De gemeente wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt in dat geval een klacht indienen bij de gemeente.

Heeft u een klacht over hoe het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.