Oudenbosch - Bornhemweg

Gemeente Halderberge en ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben de handen ineengeslagen voor de herinrichting van de noordelijke dorpsrand van Oudenbosch. Naast de ontwikkeling van 18 Ruimte voor Ruimte kavels, wordt een grote retentievijver in openbaar groen aangelegd. Die voorziet in de noodzakelijke waterberging vanuit de kern Oudenbosch. Op donderdag 24 september 2020 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de twee partijen.

Verrijking van de dorpsrand

Gemeente Halderberge is trots op het stedenbouwkundig plan dat ruim en groen is opgezet. Aan de westkant van het plan wordt rondom de waterberging een openbaar toegankelijk groengebied aangelegd.

18 zelfbouwkavels

De 18 vrije sector bouwkavels, die zijn ontstaan vanuit de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling, meten gemiddeld ±  800 m2. Ze grenzen straks aan een parkachtige setting.

Planning

De gemeenteraad zal volgens de huidige planning in oktober het bestemmingsplan vaststellen. Naar verwachting zal de verkoop in het tweede kwartaal 2022 van start gaan mits er geen beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ruimte voor Ruimte (www.ruimtevoorruimte.com). Op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ is het ontwerp bestemmingsplan in te zien. 

U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Door middel van deze nieuwsbrief, houdt Ruimte voor Ruimte u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop.

Contactpersonen gemeente

  • Projectwethouder: T.C. Melisse en J.C.M. Wierikx
  • Projectleider: mw. E. Stuijts
  • Projectassistente: mw. K. van den Maagdenberg