Oudenbosch - Bornhemweg

Gemeente Halderberge en ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben de handen ineengeslagen voor de herinrichting van de noordelijke dorpsrand van Oudenbosch. Naast de ontwikkeling van 18 Ruimte voor Ruimte kavels, wordt een grote retentievijver in openbaar groen aangelegd. Die voorziet in de noodzakelijke waterberging vanuit de kern Oudenbosch. Op donderdag 24 september 2020 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de twee partijen.

Verrijking van de dorpsrand

Gemeente Halderberge is trots op het stedenbouwkundig plan dat ruim en groen is opgezet. Aan de westkant van het plan wordt rondom de waterberging een openbaar toegankelijk groengebied aangelegd.

18 zelfbouwkavels

De 18 vrije sector bouwkavels, die zijn ontstaan vanuit de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling, meten gemiddeld ±  800 m2. Ze grenzen straks aan een parkachtige setting.

Plan 18 Ruimte voor Ruimte woningen in Oudenbosch aan de Bornhemweg inclusief een grote retentievijver.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Compositie 5 stedenbouw bv

Planning

Voor de ontwikkeling wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht. Naar verwachting wordt eind 2021 gestart met de herinrichting van het terrein en de verkoop van de bouwkavels.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ruimte voor Ruimte (www.ruimtevoorruimte.com). U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Door middel van deze nieuwsbrief houdt Ruimte voor Ruimte u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop.

Namens de gemeente zijn de contactpersonen:

  • Projectwethouder: dhr. J. Mollen
  • Projectleider: dhr. F. Rovers
  • Projectassistente: mw. M. Monster