Hoeven - Centrum Oost

De gemeente Halderberge heeft een ruimtelijke visie genaamd ‘Raamwerk Centrum-Oost Hoeven’ opgesteld voor het oostelijk deel van het centrum Hoeven. Op basis van deze visie kunnen initiatieven van marktpartijen getoetst worden. Op 6 februari 2020 heeft de gemeenteraad het raamwerk vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 14 juli 2021 besloten de investering beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking en realisatie van het dorpshuis in de kerk, maar ook voor de herinrichting van een nieuw dorpsplein.

Locatie Lindenlommer en omgeving

Het huidige schoolgebouw de Lindenlommer staat door de verhuizing van de school leeg. Ook het gebouw van de bibliotheek staat leeg. Er is onderzoek gedaan of de dorpshuisfunctie verplaatst kan worden naar de kerk in Hoeven, zodat ook de locatie van Het Kompas vrij komt. De gronden van deze gebouwen zijn allemaal in eigendom van de gemeente. Gronden in de omgeving hiervan zijn van andere partijen. De uitwerking van het plangebied Lindenlommer moet nog plaatsvinden. Wanneer hier meer over bekend is, wordt dat op deze pagina gemeld.

Dorpshuisfunctie Hoeven

Het huidige dorpshuis Het Kompas kent een achterstallige onderhoudssituatie. Ook moet voor een goede sanering van een bodemverontreiniging de grote zaal verwijderd worden. De gemeenteraad besloot in 2019 dat nader onderzoek moest plaatsvinden om het dorpshuis in de St. Jan de Doperkerk in Hoeven mogelijk te maken. Dit is uitgevoerd. De gemeenteraad heeft op 14 juli 2021 besloten de investering beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking en realisatie van het dorpshuis in de kerk, maar ook voor de herinrichting van een nieuw dorpsplein.

Verkoop Pastorie

Naast de kerk St. Jan de Doper, ligt een voormalige pastorie uit 1951. De eigenaar is van plan om dit gebouw te verkopen. Dit naoorlogse monument biedt een unieke kans om in het hart van het dorp een multifunctioneel programma te realiseren met woningen en horeca.

De gemeente ondersteunt een nieuwe invulling van de pastorie en is bereid mee te werken aan een bestemmingswijziging naar horeca en wonen. Andere bestemmingen mogen ook aangedragen worden. Vanuit het Raamwerk Centrum-Oost Hoeven heeft een invulling van de pastorie met horeca en wonen de voorkeur. 

Participatie

De gemeente heeft samen met omwonenden, grondeigenaren en ontwikkelaars onder begeleiding van een onafhankelijke stedenbouwkundige een visie gerealiseerd, waaraan initiatieven binnen het plangebied centrum-oost getoetst worden. De uitwerking van de gronden van de gemeente wordt in overleg met betrokkenen gecommuniceerd.

Voor het vervolg van het onderzoek naar de dorpshuisfunctie wordt, samen met de verenigingen die momenteel gebruik maken van Het Kompas en partijen die mee willen naar het nieuwe dorpshuis, bekeken wat nodig is voor een nieuw dorpshuis. Ook zal onderzocht worden of andere functies of verenigingen toegevoegd kunnen worden. 

Meer informatie                     

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: mw. C. Akkermans
  • Projectassistente: mw. K. van den Maagdenberg