Hoeven - De Bovendonken

De gemeente Halderberge gaat op het terrein, gelegen tussen de bestaande sportvelden en de Bovendonksestraat, een nieuwe woonwijk realiseren. Het college heeft de stedenbouwkundige verkaveling en beeldkwaliteitsnotitie hiervoor vastgesteld. In het woningbouwplan is ruimte voor maximaal 65 woningen. Op het terrein van de gemeente worden 9 zelfbouwkavels uitgegeven, 36 woningen worden door ontwikkelaar Van Agtmaal gerealiseerd en op grond van de huidige volkstuinen worden door ontwikkelaar Somnium 20 appartementen gerealiseerd.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsnotitie

Het college heeft op 18 mei 2021 een verkavelingsschets en beeldkwaliteitsnotitie vastgesteld waaraan de nieuwe woonwijk moet voldoen. In deze notitie staat onder andere beschreven dat er rijwoningen, twee- onder-een-kap woningen, vrijstaande woningen en vrije kavels worden ontwikkeld. In de nieuwe woonwijk wordt een duurzame en groene omgeving gerealiseerd waarbij goed gekeken wordt naar klimaatadaptatie en gebruik van de omgeving door jong en oud.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot 3 februari 2022 ter inzage gelegen en is op 25 mei 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 19 augustus 2022 is het bestemmingsplan De Bovendonken onherroepelijk geworden.

Inrichtingsplan

Op 26 juli 2022 heeft het college het inrichtingsplan voor de nieuwe woonwijk vastgesteld. Dit inrichtingsplan is tot stand gekomen samen met een werkgroep. Deze werkgroep bestond uit inwoners van Hoeven van verschillende leeftijden. De werkgroep heeft input geleverd voor het inrichtingsplan waarmee de gemeente aan de slag is gegaan. De gemeente is de werkgroep dankbaar voor alle goede idee├źn en adviezen die zijn ingebracht. In het plan is veel aandacht besteed aan speelelementen en voldoende ruimte voor waterberging en flora en fauna.

Verkoop zelfbouwkavels

In het plan De Bovendonken zijn 9 zelfbouwkavels beschikbaar. De loting voor de  verkoop van de bouwkavels heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor vragen over de bouwkavels kunt u terecht bij  MD Makelaars in Hoeven.

Woningen en appartementen

In het plan worden 36 grondgebonden woningen en 20 appartementen gerealiseerd door externe partijen. Voor algemene informatie over deze woningen en start verkoop kunt u terecht bij ontwikkelaar Van Agtmaal en Somnium Real Estate via de volgende website: https://debovendonken.nl/home

Voortgang en planning

De bouw van de woningen is gestart. Op 21 september 2023 was er een feestelijke viering van de start bouw waarbij alle toekomstige bewoners van het plan aanwezig waren. De verwachting is dat de bouw van de woningen eind 2024 klaar is en de bouw van de appartementen eind 2024, begin 2025.
De gemeente is nu bezig met de voorbereidingen voor het woonrijp maken van het plangebied. De uitvoering van het woonrijp maken zal naar verwachting starten eind 2024.

Houd mij op de hoogte

Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit project? Denk aan: het ontvangen van een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een informatieavond. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. 

Ja, ik wil informatie ontvangen over dit project

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: Mevr. C. Akkermans
  • Projectassistente: Mevr. K. van den Maagdenberg