Regels in Halderberge

Regels worden in Nederland vastgesteld door rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten. Daar waar Rijksoverheid en Provincie geen wetten of regels heeft opgesteld heeft de gemeente Halderberge haar eigen regels in de Algemene Plaatselijke Verordening vastgelegd. Als u vrijstelling van een van deze regels wilt moet u een vergunning of ontheffing aanvragen.