Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening?

Elke gemeenteraad bepaalt haar eigen Algemene Plaatselijke Verordening. Maar wat is dit?

Regels worden in Nederland vastgesteld door rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten. Ook de gemeente Halderberge heeft haar eigen regels vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening. De regels in de Algemene Plaatselijke Verordening gelden voor iedereen die zich in de gemeente bevindt.

Enkele voorbeelden van regels die in de APV staan:

  • Het is verboden om onderdelen van de openbare ruimte of onroerende zaken te bekrassen of bekladden
  • Er geldt een opruimplicht van hondenpoep binnen de bebouwde kom
  • Het is verboden om met een voertuig door parken of groenstroken te rijden.
  • Het verbod om een gesloten woning, een niet toegankelijk lokaal of bijbehorende erven te betreden.

Op deze pagina vindt u de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Halderberge die op dit moment van kracht is. Uit de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening blijkt of ergens een vergunning voor nodig is. Voor een deel van deze regels is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen. U doet dit door het aanvragen van een vergunning of ontheffing van deze regel.

Als het nodig is wordt de Algemene Plaatselijke Verordening herzien en door de raad opnieuw vastgesteld.