Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Algemeen

Voor het gebruiken van een bouwwerk is in sommige gevallen een omgevingsvergunning of een melding Brandveilig gebruik nodig. Er is een gebruiksmelding nodig als er in een inrichting die geen bouwwerk is (bijv. een tent) 150 personen of meer aanwezig kunnen zijn.

Als u ook een evenementenvergunning via deze website aanvraagt, hoeft u het formulier op deze pagina niet in te vullen. De melding is opgenomen in het aanvraagformulier evenementenvergunning.

Is de melding nodig?

In de volgende gevallen hoeft u geen gebruiksmelding in te dienen:

 • Er is al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend voor de activiteit, of;
 • er is een evenementenvergunning noodzakelijk en in dat kader is of worden de gegevens die bij deze melding zouden moeten worden aangeleverd, al aangeleverd.

Over het "besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen"

Het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik dat op een afgebakende locatie wordt georganiseerd. Zoals openluchtfestivals, campings en jachthavens waarvoor vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

Wanneer verplicht?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst;
 • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;
 • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:
  - in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan  10 personen;
  - in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  - een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.
 • Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 in het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'.

De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. In de gemeentelijke verordening is bepaald wanneer een evenementenvergunning nodig is.

Melden

meldingsformulier BGBOP voor bedrijven (eHerkenning, niveau 2+)

meldingsformulier BGBOP voor inwoners (DigiD)

Als u ook een evenementenvergunning via deze website aanvraagt, hoeft u dit formulier niet in te vullen. De melding is opgenomen in het aanvraagformulier evenementenvergunning.