Asbest verwijderen

Asbest is een verzamelnaam voor 6 natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd gebruikt in talloze producten, vanwege zijn sterkte en goede eigenschappen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen of te bewerken. Het is gebleken dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ziektes zoals asbestkanker kan veroorzaken. Om die reden is er regelgeving opgesteld voor het verwijderen van asbest.

Wat mag ik als particulier wel en niet zelf verwijderen?

Het grootste gedeelte van alle asbesthoudende toepassingen moet door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. In de volgende gevallen is het toegestaan voor een particulier om zelf het asbest te verwijderen:

 • geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (uitgezonderd dakleien)
 • vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking
 • losliggend object (bv. bloembak)

De 3 bovenstaande toepassingen mogen alleen door een particulier worden verwijderd in of aan een bouwwerk dat niet bedoeld is voor uitoefening van een beroep/bedrijf. Dit alles is toegestaan voor maximaal 35m² voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar per kadastraal perceel.

Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden. Indien de werkzaamheden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd moeten worden, dan moet er voorafgaand eerst een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Op www.ascert.nl kunt u beide soorten bedrijven vinden.

pdf Bekijk hier de meest voorkomende asbestverdachte toepassingen in en rond huis (PDF, 341.22 KB)

Is er sprake van niet-asbesthoudende golfplaten (aangetoond met een inventarisatierapport) of ander abestgelijkend materiaal? Neem dan contact op met afdeling klantzaken voor maatwerk-afspraken

Voorbereiding

Dien ten minste 5 werkdagen voor de geplande uitvoering van de asbestverwijdering een sloopmelding in bij gemeente via www.omgevingsloket.nl

 • Geef in de sloopmelding aan wanneer het asbest wordt verwijderd
 • Vermeld de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de eigenaar in de melding
 • Voeg foto’s toe van de toepassing en locatie waar het asbest zich bevindt

U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u na het indienen van uw sloopmelding een brief heeft ontvangen waaruit blijkt dat u het asbest zelf mag gaan verwijderen

Heeft u na het lezen van het stappenplan nog vragen? U kunt hieronder uw vraag stellen:

Stel uw vraag  (met Digid)

Stel uw vraag   (met E-herkenning, niveau 2+)

Verwijdering

 • Het verwijderde asbest direct scheiden van niet asbestverdacht materiaal en direct verpakken in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige sterkte en dikte zodat deze niet scheurt (bij voorkeur een dikte van 0,2mm, vuilniszakken zijn niet afdoende)
 • De verpakking direct sluiten en als u het asbest niet direct afvoert moet dit worden opgeslagen in een afgesloten ruimte
 • Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner gemaakt worden door het te bewerken (bijvoorbeeld zagen of breken)

Om eventuele blootstellingsrisico’s voor u en uw omgeving zo klein mogelijk te houden wordt er geadviseerd om bij de werkzaamheden de volgende punten in acht te houden:

 • Zorg voordat u begint dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt, zodat het asbest direct in te pakken is
 • Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt, leeg te ruimen of af te dekken met folie
 • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje
 • Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden
 • De inhoud van een eventuele dakgoot kan samen met de golfplaten ingepakt en afgevoerd worden. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden
 • Het gebruikte gereedschap met een vochtige doek schoonmaken, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden
 • Eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat met een vochtige doek afnemen, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden;
 • De wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje dienen als asbestverdacht afval afgevoerd te worden
 • De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt, dienen makkelijk hanteerbaar te zijn (draagbaar). Let op! Asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden

Afvoeren

U kunt het asbesthoudend materiaal (met uw melding van de gemeente) afgeven aan:

het grondstoffencentrum, Wortelsteeke in Oud Gastel

Voor de aanlevervoorwaarden voor het aanleveren van asbesthoudend- of asbestgelijkend afval bij het grondstoffencentrum, zie deze website van Saver

Wanneer het afval niet volgens de aanlevervoorwaarden wordt aangeleverd, dan moet Saver het op grond van de wetgeving weigeren.

De plastic verpakkingen zijn bij diverse aanbieders online te bestellen. Tevens kunt u bij een lokale bouwmarkt navragen of zij de zakken op voorraad hebben.

Uw Reactie
Uw Reactie