Ontheffing stookverbod

Algemeen

Bij de gemeente kunt u een ontheffing van het stookverbod aanvragen voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied. Aan deze ontheffing zijn een aantal voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Aanvragen stookontheffing

Binnen de gemeente is het verboden in de open lucht vuur te stoken. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving zoals gebruik van kaarsen, fakkels en vuur ontstoken voor bakken en braden. In bossen en natuurgebieden is deze regelgeving strenger. In veel van deze gebieden geldt tevens een rookverbod.

Ontheffing aanvragen

Een stookontheffing kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend voor de maanden maart/april en oktober/november.

Stookontheffing aanvragen met DigiD

Stookontheffing aanvragen met eHerkenning

Voor een ontheffing stookverbod worden kosten in rekening gebracht. 

Indien u een ontheffing heeft verkregen, dient u min. 2 werkdagen voorafgaand het stoken, dit bij de gemeente te melden.

Stookverbod bij droogte

Tijdens perioden van droogte kan het voorkomen dat er binnen onze gemeente niet gestookt mag worden.

U kunt dit telefonisch navragen via tel.nr 14 0165. U kunt dit ook zelf controleren op www.natuurbrandrisico.nl. Als er sprake is van fase 2 (extra alert), mag er niet gestookt worden.