Weekmarktvergunning

Marktkooplieden kunnen zich aanmelden voor de weekmarkten bij de gemeente.

Aanvragen

Na het insturen van het ingevulde formulier komt u op een wachtlijst. 
Wanneer er een plek beschikbaar komt, nemen we contact met u op.
Halderberge heeft 3 weekmarkten waarvoor u zich kunt inschrijven.

inschrijfformulier weekmarkt 

Wat u moet weten

Marktkooplieden hebben een proefperiode van 4 weken, waarover men geen marktgeld betaalt.
Vervolgens betalen marktlooplieden marktgeld per standplaats. Ook betaalt men voor het gebruik van stroom. Het marktgeld is verschuldigd door degene aan wie een tent of kraam of andere standplaats op de weekmarkt is toegewezen.
De marktgelden worden na afloop van het betreffende kwartaal in rekening gebracht.

Uw Reactie
Uw Reactie