Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Exploitatievergunning autoverhuur

Heeft u een bedrijf dat auto's verhuurt en/of de shortlease van auto’s heeft? Of stelt u tegen betaling leenauto’s ter beschikking? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Dit geldt voor zowel lokale bedrijven als voor de Halderbergse vestigingen van landelijke ketens.

Wat u moet weten

Alle exploitanten en beheerders moeten van onbesproken gedrag zijn. Bel om een afspraak te maken met 14 0165. Er vindt een vooroverleg plaats. In dit gesprek wordt de procedure uitgelegd en krijgt u een aantal formulieren mee voor aanvraag en het Bibob onderzoek.
De aanvraag van de vergunning moet u schriftelijk doen. Maak voor het indienen van de aanvraag weer een afspraak. 

Bibob

Als u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom maakt een Bibob onderzoek onderdeel uit van uw aanvraag.

Wanneer een vergunning aanvragen?

  • Als u een autoverhuurbedrijf wilt starten of als u in uw bestaande onderneming ook auto’s verhuurt of leenauto’s ter beschikking stelt tegen betaling (ook shortlease) of dit wilt gaan doen.
  • Als u al een vergunning heeft maar de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
  • Als de exploitant wijzigt.

Wanneer een melding doen?

Als u al een vergunning heeft en er een andere beheerder komt, of als er een wijziging optreedt in de bedrijfsruimten waarvoor de vergunning moet gelden.