Evenement organiseren

Algemeen

Als u in Halderberge een evenement wilt organiseren zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking, dan moet u of een melding of een aanvraag doen voor een vergunning van een evenement. Een melding moet uiterlijk 14 dagen van te voren worden ingediend bij de gemeente, voor een vergunningsaanvraag is de termijn minstens 8 weken van te voren.

Wanneer is een melding of vergunning nodig

 • Het gaat om bijvoorbeeld een feest, een herdenking, show of rommelmarkt.
 • Het evenement kan op meerdere plekken tegelijk zijn.
 • Het evenement kan langer dan een dagdeel duren.
 • Het evenement is op of langs de openbare weg.
 • Het is nodig de straat af te sluiten voor het evenement.
 • De hulpdiensten kunnen door het evenement belemmerd worden.
 • Er kan sprake zijn van geluidhinder.
 • Het kan zijn dat er tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden.

De gemeente beoordeelt de melding of aanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek.

Een melding moet uiterlijk 14 dagen van te voren worden ingediend bij de gemeente, voor een vergunningsaanvraag is de termijn minstens 8 weken van te voren.

Aanvragen

Lees voordat u start met uw melding of aanvraag evenementenvergunning eerst het Handboek Evenementen in Halderberge door, en het evenementenbeleid Halderberge

Melding evenement of aanvraag evenementenvergunning voor inwoners (DigiD)

Melding evenement of aanvraag evementenvergunning voor bedijven (eHerkenning, niveau 2+)

Benodigde bijlagen

Een duidelijke plattegrondtekening op schaal 1:100 van het evenement met daarop aangegeven waar bijvoorbeeld tenten staan, waar een bar komt enzovoort moet ten alle tijde worden bijgevoegd.

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Er is een gebruiksmelding nodig indien er in een inrichting die geen bouwwerk is (bijv. een tent) 150 personen of meer aanwezig kunnen zijn. In dat geval moeten er ook de volgende bijlagen worden bijgevoegd:

 1. Bij gebruiksmelding verstrekt de melder:
  a. Situatieschets met noordpijl
  b. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven.
   
 2. Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
  a. de voor personen beschikbare oppervlakte;
  b. de gebruiksbestemming;
  c. de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het besluit bedoelde
      inrichtingselementen, met aanduiding van de situering van, voor zover deze
      aanwezig zijn:
     1. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
     2. vluchtroutes;
     3. draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;
     4. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
     5. vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;
     6. noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;
     7. brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en
     8. brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

Verkeersregelaars

De organisatie van een evenement kan zijn evenement aanmelding via www.verkeersregelaarsexamen.nl Zodra het evenement is aangemeld, keurt de gemeente het evenement zo spoedig mogelijk. Na goedkeuring krijgt u vanuit SVNL een code waarmee de vrijwilligers de instructie online kunnen volgen en examen kunnen doen.

Kosten

De legeskosten bij evenementen zijn afhankelijk van de vergunning die u aanvraagt.

In sommige gevallen is een vrijstelling van de leges mogelijk. De gemeente toetst aan de hand van de aanvraag of u voor deze vrijstelling in aanmerking komt.

Kalender

Meld uw evenement aan voor plaatsing op de evenementenkalender(link is extern)Hiermee willen we de evenementen qua datum en locatie inzichtelijk krijgen.

Het doen van deze melding is geen vergunningsaanvraag. Voor een evenement moet u tijdig een evenementenvergunning aanvragen of een melding doen.