Verhuur van te koop staande leegstaande woning

Heeft u een leegstaande woonruimte in de gemeente Halderberge en staat deze te koop? Er zijn mogelijkheden om deze tijdelijk te verhuren in het kader van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u wel een vergunning van de gemeente nodig.

Wat moet u weten

Een verzoek om een vergunning wordt getoetst aan de landelijke wetgeving, de leegstandwet. Om in aanmerking te komen voor een vergunning op grond van de leegstandwet gelden de volgende voorwaarden.

De vergunning wordt alleen verleend als:

  • de woonruimte leegstaat op moment dat de vergunning wordt aangevraagd.
  • de woonruimte te koop staat.
  • de eigenaar kan aantonen dat de te verhuren woonruimte in voldoende mate bewoond zal worden.
  • er nog niet eerder een vergunning voor dezelfde woonruimte is afgegeven.
  • De schriftelijke huurovereenkomst moet minimaal voor een periode van zes maanden worden aangegaan. De vergunning geldt voor maximaal vijf jaar en kan daarna niet meer verlengd worden.
  • Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand.

Er kleven mogelijk ook nadelen aan het tijdelijk verhuren van woonruimte. Laat u daarom eerst goed infomeren. Ook dient u met uw hypotheekverstrekker te overleggen want ook zij dienen met de tijdelijke verhuur akkoord te gaan.

Aanvragen

Vul het hieronder staande aanvraagformulier in voor de vergunning en stuur deze samen met het eigendomsbewijs van de woning en het bewijs dat de woning te koop staat (bijvoorbeeld verkoopbrochure, verwijzing naar de website van de makelaar) naar de gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte worden leges in rekening gebracht. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte is € 168,90. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijk verhuur van leegstaande woonruimte is € 84,45.

Uw Reactie
Uw Reactie