Collecteren

Algemeen

Wilt u geld inzamelen voor een goed doel? Dan hebt u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De beslistermijn is 8 weken.

Wat u moet weten

Of u een vergunning krijgt, hangt af van twee dingen:

In bijzondere gevallen verleent de gemeente een collectevergunning voor een plaatselijk goed doel; bijvoorbeeld collecteren voor de Stichting Sint Nicolaas of de carnavalscollecte. Voorwaarde is wel dat het gaat om een activiteit in de gemeente.