Collecteren

Wilt u geld inzamelen voor een goed doel? Dan hebt u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De beslistermijn is 8 weken.

Wat u moet weten

Of u een vergunning krijgt, hangt af van twee dingen:

In bijzondere gevallen verleent de gemeente een collectevergunning voor een plaatselijk goed doel; bijvoorbeeld collecteren voor de Stichting Sint Nicolaas of de carnavalscollecte. Voorwaarde is wel dat het gaat om een activiteit in de gemeente.

Aanvragen

Vraag uw collectevergunning aan met eHerkenning

Vraag uw collectevergunning aan met DigiD

Na afloop van de collecte, vult u een verantwoordingsformulier in.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?