Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

 1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
 2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Geef de melding aan ons door! Ook als het gaat om parkeeroverlast, zwerfvuil, vernielingen, ongedierte of overlast. Ook melding over veiligheid, toezicht en handhaving kunt u doorgeven. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Wat kunt u melden?

U kunt problemen in de openbare ruimte bij ons melden, zoals:

 • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • parkeeroverlast
 • Niet werkend verkeerslicht of straatverlichting
 • Zwerfvuil
 • Een kapot verkeersbord of -paaltje
 • Een verstopt riool
 • Ongedierte
 • Dode dieren (kadavers)
 • Achterstallig onderhoud van het openbaar groen
 • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • Onkruid op bestrating

Belt u ons liever om uw melding door te geven? U kunt ons bereiken op 14 0165.

Bij spoedgevallen (gevaarlijke situaties) buiten kantoortijden belt u naar ons storingsnummer 0165- 312872.


Wilt u een melding overtreding of handhavingsverzoek doen? Klik dan hier om direct een melding te doen. Let op: deze melding komt bij bouw- en woningtoezicht terecht. Niet bij de BOA's.

Voorbeelden: Uw achterbuurman heeft zijn perceel vrijwel volledig volgebouwd. Een perceel in uw straat is vervuild met bouwmaterialen en ander puin. In een bedrijfspand wordt gewoond of overnacht. In een schuur wordt een café geëxploiteerd.


Melden bij andere organisaties

Politie: geweld, mishandeling, overtredingen, diefstal

Anoniem melden kan ook.

Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB): overlast van horeca, bedrijven, bijvoorbeeld door geluid, stank of vervuiling.

Rijkswaterstaat: problemen op of naast Rijkswegen (snelwegen inclusief op- en afritten).

Provincie Noord-Brabant: problemen op of naast provinciale wegen.

Radar: melden van discriminatie en ongelijke behandeling.

BuitenBeter app

Met de BuitenBeter App maakt u een foto van een ongemak op straat, zoals een scheve lantaarnpaal of een kapotte stoeptegel. Deze stuurt u via de app direct door naar de gemeente. Meer informatie over deze app vindt u op www.buitenbeter.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie