Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2021

Wethouder Hans Wierikx maakte op 7 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

 1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
 2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Geef de melding aan ons door! Ook als het gaat om parkeeroverlast, zwerfvuil, vernielingen, ongedierte of overlast. Ook melding over veiligheid, toezicht en handhaving kunt u doorgeven. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Wat kunt u melden?

U kunt problemen in de openbare ruimte bij ons melden, zoals:

 • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • parkeeroverlast
 • Niet werkend verkeerslicht of straatverlichting
 • Zwerfvuil
 • Een kapot verkeersbord of -paaltje
 • Een verstopt riool
 • Ongedierte
 • Dode dieren (kadavers)
 • Achterstallig onderhoud van het openbaar groen
 • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • Onkruid op bestrating

Belt u ons liever om uw melding door te geven? U kunt ons bereiken op 14 0165.

Bij spoedgevallen (gevaarlijke situaties) buiten kantoortijden belt u naar ons storingsnummer 0165- 312872.


Wilt u een melding overtreding of handhavingsverzoek doen? Klik dan hier om direct een melding te doen. Let op: deze melding komt bij bouw- en woningtoezicht terecht. Niet bij de BOA's.

Voorbeelden: Uw achterbuurman heeft zijn perceel vrijwel volledig volgebouwd. Een perceel in uw straat is vervuild met bouwmaterialen en ander puin. In een bedrijfspand wordt gewoond of overnacht. In een schuur wordt een café geëxploiteerd.


Melden bij andere organisaties

Politie: geweld, mishandeling, overtredingen, diefstal

Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan 0900-8844. Anoniem melden kan ook.

Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB): overlast van horeca, bedrijven, bijvoorbeeld door geluid, stank of vervuiling.

Rijkswaterstaat: problemen op of naast Rijkswegen (snelwegen inclusief op- en afritten), verkeerlawaai of uitlaatgassen.

Provincie Noord-Brabant: problemen op of naast provinciale wegen, verkeerlawaai of uitlaatgassen.

Radar: melden van discriminatie en ongelijke behandeling.

overlast in het buitengebied (bv. stropen, wildcrossen, illegale houtkap of afvaldumping) > bel Samen Sterk in Brabant (SSiB): 0900-9965432

lawaai van vliegtuigen > bel het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: 0800-022 60 33

(extreme) hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen > bel de NVWA: 0900-0388

verontreiniging van oppervlaktewater > bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (meldpuntwater.nl

BuitenBeter app

Met de BuitenBeter App maakt u een foto van een ongemak op straat, zoals een scheve lantaarnpaal of een kapotte stoeptegel. Deze stuurt u via de app direct door naar de gemeente. Meer informatie over deze app vindt u op www.buitenbeter.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie