Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Geef de melding aan ons door! Ook als het gaat om zwerfvuil, vernielingen, ongedierte of overlast. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Wat kunt u melden?

U kunt problemen in de openbare ruimte bij ons melden, zoals:

  • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • Niet werkend verkeerslicht of straatverlichting
  • Zwerfvuil
  • Een kapot verkeersbord of -paaltje
  • Een verstopt riool
  • Ongedierte
  • Achterstallig onderhoud van het openbaar groen
  • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels
  • Onkruid op bestrating

Belt u ons liever om uw melding door te geven? U kunt ons bereiken op 14 0165.

BuitenBeter app

Met de BuitenBeter App maakt u een foto van een ongemak op straat, zoals een scheve lantaarnpaal of een kapotte stoeptegel. Deze stuurt u via de app direct door naar de gemeente. Meer informatie over deze app vindt u op www.buitenbeter.nl.