Verkiezingen

Verkiezingsdag(en)

Wanneer krijg ik mijn stempas?

U ontvangt uiterlijk 3 maart 2021 uw stempas op uw huisadres. U hebt een stempas en een identiteitsdocument (mag 5 jaar verlopen zijn) nodig om te kunnen stemmen.

Stempas kwijt?

Vraag uw nieuwe stempas digitaal aan

Kunt of wilt u uw vervangende stempas niet online aanvragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0165.

Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot en met dinsdag 16 maart 2021, uiterlijk tot 17.00 uur.


Waar kan ik stemmen?

U kunt stemmen op woensdag 17 maart 2021, tussen 07.30 en 21.00 uur. U mag dan stemmen bij elk stembureau in de gemeente. Een overzicht van de stembureaus vindt u ook terug op de achterzijde van de kandidatenlijst die u in maart ontvangt. Om tijdens het stemmen een veilige doorloop en voldoende ruimte voor iedereen te kunnen garanderen, is de locatie van een aantal stembureaus gewijzigd. Bekijk de coronamaatregelen voor de stembureaus.

Welk stembureau is het dichtst bij mijn huis? 

Locatie Adres
Cultuur Centrum Fidei et Arti Past. Hellemonstraat 1, Oudenbosch
Gemeentehuis Parklaan 15, Oudenbosch
Gemeentewerf - DRIVE-IN-LOCATIE Vaartweg 32b, Oudenbosch
Sporthal De Beuk Beukenlaan 4, Oudenbosch
Basisschool De Klinkert Burg v.d. Drieslaan 20, Oudenbosch
Sportkantine De Parrestee Bovendonksestraat 60, Hoeven
Het Kompas Bovenstraat 18, Hoeven
Zaal Hart van Gastel Markt 8, Oud Gastel
Voetbalkantine Oud Gastel Oudendijk 1, Oud Gastel
Centrum 't Veerhuis Veerkensweg 22, Oud Gastel
Voetbalkantine Stampersgat L.P. van Mallandstraat 63a, Stampersgat
Basisschool 't Bossche Hart Mgr. Hopmanshof 2, Bosschenhoofd

Stemmen op 15 en 16 maart

Er zijn vervroegde openstellingen van stembureaus op maandag 15 en 16 maart in het gemeentehuis en gemeentewerf. Dit is speciaal voor mensen met een zwakkere gezondheid. U kunt daar stemmen tussen 07.30 en 21.00 uur. 


Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Met de kiezerspas kunt u bij de verkiezingen van de Tweede Kamer binnen heel Nederland stemmen. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u ontvangt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als uw identiteitsdocument aan het stembureau.

Digitale aanvraag

Vraag uw kiezerspas digitaal aan

Doe dit uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur.

Schriftelijke aanvraag

Kunt u niet digitaal aanvragen: dan kunt u een schriftelijke aanvraag doen. Deze moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. Vul hiervoor onderstaand formulier in:

pdf Aanvraagformulier kiezerspas (PDF, 34.86 KB)

Heeft u al een stempas in huis? Dan stuurt u de stempas bij uw verzoek mee. U kunt u verzoek sturen naar: Gemeente Halderberge, t.a.v. team Verkiezingen, Postbus 5, 4730 AA  Oudenbosch.

Een mondelinge aanvraag

Een mondeling aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op 16 maart 2021 om 12.00 uur gedaan worden. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis, team Verkiezingen, waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en vraagt u een kiezerspas aan.

Briefstemmen

Kan ik stemmen per brief?

Iedereen van 70 jaar en ouder kan deze verkiezingen stemmen per brief. In 2 postzendingen, met ongeveer een week er tussen, worden daarvoor de volgende documenten toegestuurd:

 • de stempluspas

Een week later volgen per post:

 • de uitleg over het briefstemmen
 • het stembiljet
 • een envelop voor het stembiljet
 • een retourenvelop 

Stemmen per brief werkt als volgt:

 • Vul het stembiljet in en stop deze in de briefstemenvelop.
 • Stop deze envelop (met daarin dus het stembiljet) in de retourenvelop van de gemeente.
 • Stop de stempluspas ook in de retourenvelop en plak deze dicht.

Let op: vergeet niet uw stempluspas in de retourenvelop erbij te doen. Als de stempluspas niet in de retourenvelop zit, telt uw stem helaas niet mee. Het stembiljet (in een envelop) en de stempluspas moeten dus allebei in de retourenvelop zitten.

Stuur uw retourenvelop op per post.

Deze optie heeft onze voorkeur. U kunt de retourenvelop sturen naar: Gemeente Halderberge, t.a.v. team Verkiezingen, Postbus 5, 4730 AA  Oudenbosch.

Let op: Doe de brief op tijd op de post. De retourenvelop moet uiterlijk woensdag 17 maart 2021 per post bij de gemeente worden ontvangen.

U kunt de retourenvelop ook inleveren.

Dat kan alleen bij de receptie van het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch. Op de dagen van 10 t/m 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur.

Volgens de wet mag u uw briefstem ook op 17 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur inleveren. Wij vragen u echter dringend om hier geen gebruik van te maken. Op 17 maart verwachten wij namelijk extra drukte van kiezers die NIET de mogelijkheid hebben om per brief te stemmen. Op deze manier hopen we de toeloop van kiezers zoveel mogelijk te spreiden.


Heeft u nog vragen?

De Rijksoverheid heeft een telefoonnummer opengesteld voor uw vragen over briefstemmen: 0800-1351.

Kijk voor antwoorden op uw vragen over briefstemmen ook eens op de website van de Rijksoverheid. Of bekijk het filmpje over briefstemmen.

Volmacht

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen (volmacht)?

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 3 volmachten aannemen.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

 • Op de achterkant van uw stempas staat een ‘volmachtbewijs’;
 • U mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en zelf ook voor die verkiezing mag stemmen;
 • U vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening;
 • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening;
 • U geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn;
 • De gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien; 
 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem.

Schriftelijke volmacht

Digitale aanvraag

Vraag uw volmacht digitaal aan

Dit kan tot uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur digitaal.

Schriftelijke aanvraag

Kunt u niet digitaal aanvragen: dan kunt u een schriftelijke aanvraag doen. Deze moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. Het formulier voor de aanvraag vindt u hieronder. U kunt u verzoek sturen naar: Gemeente Halderberge, t.a.v. team Verkiezingen, Postbus 5, 4730 AA  Oudenbosch.

pdf Aanvraagformulier stemmen per volmacht (PDF, 87.52 KB)

Intrekken schriftelijk volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijk volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk wordt aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard.

Maximaal drie volmachten

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag maximaal 3 volmachten aannemen. Deze persoon kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtsbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat de persoon mag stemmen.