Verkiezingen

De verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap zijn op woensdag 20 maart 2019. De verkiezingen van het Europees Parlement zijn op donderdag 23 mei 2019.

Stemmen

U heeft een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Als u het recht heeft om te stemmen ontvangt u automatisch een stempas voor de verkiezingen.

Provinciale Staten / Waterschap

 • Als u op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit bezit ontvangt u een stempas. Deze ontvangt u uiterlijk op 6 maart 2019 op het huisadres waar u op 4 februari 2019 stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • Uiterlijk 18 maart 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen.

Europees Parlement

 • Als u op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent en u bezit de Nederlandse nationaliteit of u bent onderdaan van een andere EU-lidstaat of u verblijft rechtmatig in Nederland, dan ontvangt u een stempas. Deze ontvangt u uiterlijk op 9 mei 2019 op het huisadres waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • Uiterlijk 20 mei 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen.

Identiteitsbewijs

U moet zich legitimeren om te voorkomen dat iemand anders met uw stempas stemt zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarom vergelijken de medewerkers van het stembureau uw persoonsgegevens en de foto op uw identiteitsbewijs met de persoonsgegevens op uw stempas. Om die reden is het verplicht om niet alleen uw stempas mee te nemen als u gaat stemmen, maar ook uw identiteitsbewijs. Het identiteitsbewijs mag vijf jaar verlopen zijn.

Stempas kwijt?

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Heeft u geen stempas(sen) ontvangen, of bent u de stempas(sen) kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 een schriftelijk verzoek dan bij de gemeente, team verkiezingen, voor een vervangende stempas. Dit kan bij de gemeente voor verkiezing Provinciale Staten/Waterschap als u ingeschreven stond op 4 februari 2019 en voor de verkiezing Europees Parlement als u ingeschreven stond op 9 april 2019.

Dit kan schriftelijk met een kopie legitimatiebewijs. U kunt ook naar het gemeentehuis komen om een vervangende stempas aan te vragen. Neem dan wel uw legitimatiebewijs mee. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 12.00 uur. U ontvangt de vervangende stempas op uw woonadres.
Vindt u na het aanvragen van een nieuwe stempas alsnog uw ‘oude’ stempas terug? Dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Kiezerspas

Bij de verkiezing van de Provinciale Staten mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Noord-Brabant.

Bij de verkiezing van het Waterschap stemt u in een gemeente die binnen het Waterschap Brabantse Delta valt.

Bij de verkiezing van de het Europees Parlement mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Nederland.

U kunt hiervoor het formulier 'Verzoek om met een kiezerspas te stemmen' downloaden.

pdf Verzoek om met kiezerspas te mogen stemmen (PDF, 33.95 KB)

Bij de aanvraag moet u uw stempas voegen. Zorg dat de gemeente uw ingevulde aanvraagformulier uiterlijk woensdag 15 maart krijgt. U kunt de aanvraag ook mondeling bij de balie van de gemeente doen tot vrijdag 19 maart 12.00 uur.

Volmacht

U kunt iemand anders vragen om namens u te stemmen. Dat kan door middel van een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

 • Onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht vult u de achterkant van de stempas in. Degene die namens u stemt (dit noemen we de gemachtigde), moet aan de leden van het stemlokaal een kopie laten zien van het geldige (of maximaal vijf jaar verlopen legitimatiebewijs) van u als de volmachtgever.
Degene die u machtigt, moet wel in dezelfde provincie wonen. Voor de Waterschapsverkiezing geldt dat degene die u machtigt in hetzelfde Waterschap moet wonen.

 • Schriftelijk volmacht

U kunt ook gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Hiervoor moet u uiterlijk vrijdag
15 maart een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan door het formulier ‘Verzoek schriftelijk volmacht’ te downloaden.

pdf Verzoek om per volmacht te mogen stemmen (PDF, 87.52 KB)

U moet dit wel tijdig regelen, omdat zowel u als uw gemachtigde het formulier moeten ondertekenen. Als u een schriftelijke volmacht verleent hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen. De gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke basisregistratie (BRP) verifiëren.
U stuurt de schriftelijke aanvraag naar: Gemeente Halderberge, Team verkiezingen, Postbus 5, 4730 AA  Oudenbosch.

Waar kunt u stemmen

U kunt weer in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Op de stempas staat waar het voor u dichtstbijzijnde stemlokaal is. Op de kandidatenlijst, die u voor de stemming thuisbezorgd krijgt, kunt u zien op wie u kunt stemmen. Ook staan de locaties van de stemlokalen op de kandidatenlijst. U vindt op deze lijst ook welke stemlokalen geschikt zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. De stemlokalen zijn op woensdag 20 maart 2019 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

De adressen van de stemlokalen zijn:

1 Cultuur Centrum Fidei et Arti Past. Hellemonsstraat 1, Oudenbosch
2 Sportivo Healthcenter Schuitevaarstraat 4a
3 Woon- en Zorgcomplex Zellebergen Zellebergen 1, Oudenbosch
4 Steunpunt voor Ouderen Pagnevaart Prof. Mulderslaan 97, Oudenbosch
6 Kindcentrum De Regenboog Ruige Hoek 10, Oudenbosch
8 Brandweerkazerne Hoeven Bovendonksestraat 58a, Hoeven
9 Trefpunt KBO De Halderberg 74, Hoeven
11 Zaal Hart van Gastel Markt 8, Oud Gastel
12 Onder de Toren Kerkstraat 1, Oud Gastel
14 Centrum Het Veerhuis Veerkensweg 22, Oud Gastel
15 Unieke Werken J.F. Vlekkeplein 16, Stampersgat
16 MFA 't Bossche Hart Midzomerplein 2, Bosschenhoofd
17 Regionaal Archief West-Brabant Beukenlaan 1d, Oudenbosch
18 Woon- en Zorgcentrum Blankershof Dragon 2, Oud Gastel
19 Woon- en Zorgcomplex Kroonstede Pioenroos 1, Hoeven

Ondersteuningsverklaring

Elke nieuwe politieke partij heeft verklaringen van kiezers nodig die hen als partij ondersteunen.
U mag uw ondersteuning slechts aan 1 partij aanbieden. Met de verklaring van ondersteuning komt u voor Provinciale Staten en Waterschap tijdens openingstijden vanaf 21 januari tot en met 4 februari 2019 naar de balie van de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waarin u op 4 februari 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven. Met de verklaring van ondersteuning komt u voor Europees Parlement tijdens openingstijden vanaf 19 maart tot en met 9 april 2019 naar de balie van de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waarin u op 9 april 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven. U moet de verklaring van ondersteuning van de politieke partij meenemen en een geldig identiteitsbewijs.

Afleggen ondersteuningsverklaring

De voorwaarden voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring zijn dezelfde als de voorwaarden voor het stemmen.

U mag stemmen voor de leden van de Provinciale Staten als u:

 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent;
 • op 4 februari 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft

U mag stemmen voor het algemeen bestuur van het Waterschap als u:

 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent;
 • op 4 februari 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of onderdaan bent van een andere EU-lidstaat of rechtmatig in Nederland verblijft

U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:

 • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent;
 • op 9 april 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of onderdaan bent van een andere EU-lidstaat en u zich als kiezer voor deze verkiezing heeft laten registreren