Verkiezingen

De verkiezingen van het Europees Parlement zijn op donderdag 23 mei 2019.

Stemmen

Als u op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent en u bezit de Nederlandse nationaliteit of u bent onderdaan van een andere EU-lidstaat of u verblijft rechtmatig in Nederland, dan ontvangt u een stempas. Deze ontvangt u uiterlijk op 9 mei 2019 op het huisadres waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Uiterlijk 20 mei 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen.

Identiteitsbewijs

U moet zich legitimeren om te voorkomen dat iemand anders met uw stempas stemt zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarom vergelijken de leden van het stembureau uw persoonsgegevens en de foto op uw identiteitsbewijs met de persoonsgegevens op uw stempas. Om die reden is het verplicht om niet alleen uw stempas mee te nemen als u gaat stemmen, maar ook uw identiteitsbewijs. Het identiteitsbewijs mag vijf jaar verlopen zijn.

Stempas kwijt?

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Heeft u geen stempas(sen) ontvangen, of bent u de stempas(sen) kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk maandag 20 mei 2019 een schriftelijk verzoek doen bij de gemeente, team verkiezingen, voor een vervangende stempas. Dit kan schriftelijk met een kopie legitimatiebewijs. U kunt ook naar het gemeentehuis komen om een vervangende stempas aan te vragen. Neem dan wel uw legitimatiebewijs mee. Dat kan tot uiterlijk woensdag 22 mei 12.00 uur.

U ontvangt de vervangende stempas op uw woonadres. Vindt u na het aanvragen van een nieuwe stempas alsnog uw ‘oude’ stempas terug? Dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Voorwaarde voor de aanvraag van een vervangende stempas is dat u ingeschreven stond in de gemeente Halderberge op 9 april 2019.

Kiezerspas

Bij de verkiezing van de het Europees Parlement mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Nederland.

U kunt hiervoor het formulier 'Verzoek om met een kiezerspas te stemmen' downloaden.

pdf Verzoek om met kiezerspas te mogen stemmen (PDF, 33.95 KB)

Bij de aanvraag moet u uw stempas voegen. Zorg dat de gemeente uw ingevulde aanvraagformulier uiterlijk maandag 20 mei krijgt. U kunt de aanvraag ook mondeling bij de balie van de gemeente doen tot woensdag 22 mei 12.00 uur.

Volmacht

U kunt iemand anders vragen om namens u te stemmen. Dat kan door middel van een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht vult u de achterkant van de stempas in. Degene die namens u stemt (dit noemen we de gemachtigde), moet aan de leden van het stemlokaal een kopie laten zien van het geldige (of maximaal vijf jaar verlopen legitimatiebewijs) van u als de volmachtgever.

Schriftelijk volmacht

U kunt ook gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Hiervoor moet u uiterlijk
20 mei een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan door het formulier ‘Verzoek schriftelijk volmacht’ te downloaden.

pdf Verzoek om per volmacht te mogen stemmen (PDF, 87.52 KB)

U moet dit wel tijdig regelen, omdat zowel u als uw gemachtigde het formulier moeten ondertekenen. Als u een schriftelijke volmacht verleent hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen. De gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke basisregistratie (BRP) verifiëren.
U stuurt de schriftelijke aanvraag naar: Gemeente Halderberge, Team verkiezingen, Postbus 5, 4730 AA  Oudenbosch.

Waar kunt u stemmen

U kunt weer in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Op de stempas staat waar het voor u dichtstbijzijnde stemlokaal is. Op de kandidatenlijst, die u voor de stemming thuisbezorgd krijgt, kunt u zien op wie u kunt stemmen. Ook staan de locaties van de stemlokalen op de kandidatenlijst. U vindt op deze lijst ook welke stemlokalen geschikt zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. De stemlokalen zijn op donderdag 23 mei 2019 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

De adressen van de stemlokalen zijn:

1 Cultuur Centrum Fidei et Arti Past. Hellemonsstraat 1, Oudenbosch
2 Sportivo Healthcenter Schuitevaarstraat 4a
3 Woon- en Zorgcomplex Zellebergen Zellebergen 1, Oudenbosch
4 Steunpunt voor Ouderen Pagnevaart Prof. Mulderslaan 97, Oudenbosch
6 Kindcentrum De Regenboog Ruige Hoek 10, Oudenbosch
8 Brandweerkazerne Hoeven Bovendonksestraat 58a, Hoeven
9 Trefpunt KBO De Halderberg 74, Hoeven
11 Zaal Hart van Gastel Markt 8, Oud Gastel
12 Onder de Toren Kerkstraat 1, Oud Gastel
14 Centrum Het Veerhuis Veerkensweg 22, Oud Gastel
15 Unieke Werken J.F. Vlekkeplein 16, Stampersgat
16 MFA 't Bossche Hart Midzomerplein 2, Bosschenhoofd
17 Regionaal Archief West-Brabant Beukenlaan 1d, Oudenbosch
18 Woon- en Zorgcentrum Blankershof Dragon 2, Oud Gastel
19 Woon- en Zorgcomplex Kroonstede Pioenroos 1, Hoeven

Uitslag 20-03-2019

Verkiezingsuitslag Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019

Definitieve uitslag

pdf Definitieve uitslag provinciale staten 2019 (PDF, 79.96 KB) pdf definitieve uitslag waterschap brabantse delta 2019 (PDF, 79.52 KB)

Vaststelling aantal stemmen

pdf Vaststelling aantal stemmen in de gemeente - Provinciale Staten (PDF, 6.14 MB) pdf Vaststelling aantal stemmen in de gemeente - Waterschap Brabantse Delta (PDF, 3.31 MB)

Stemmen per stembureau

pdf n10_-_stembureau_1_waterschapsverkiezing (PDF, 5.84 MB) pdf n_10_-_stembureau_1_provinciale_staten (PDF, 8.54 MB) pdf n10_-_stembureau_2_waterschapsverkiezing (PDF, 5.6 MB) pdf n_10_-_stembureau_2_provinciale_staten (PDF, 8.46 MB) pdf n_10_-_stembureau_3_waterschapsverkiezing (PDF, 4.23 MB) pdf n10_-_stembureau_3_provinciale_staten (PDF, 8.99 MB) pdf n10_-_stembureau_4_waterschapverkiezing (PDF, 5.62 MB) pdf n_10_-_stembureau_4_provinciale_staten (PDF, 8.82 MB) pdf n10_-_stembureau_6_waterschapsverkiezing (PDF, 5.58 MB) pdf n_10_-_stembureau_6_provinciale_staten (PDF, 8.95 MB) pdf n10_-_stembureau_8_waterschapsverkiezing (PDF, 5.75 MB) pdf n_10_-_stembureau_8_provinciale_staten (PDF, 8.69 MB) pdf n10_-_stembureau_9_waterschapsverkiezing (PDF, 5.48 MB) pdf n_10_-_stembureau_9_provinciale_staten (PDF, 8.84 MB) pdf n10_-_stembureau_11_waterschapsverkiezing (PDF, 5.58 MB) pdf n_10_-_stembureau_11_provinciale_staten (PDF, 9.13 MB) pdf n10_-_stembureau_12_waterschapsverkiezing (PDF, 5.61 MB) pdf n_10_-_stembureau_12_provinciale_staten (PDF, 8.93 MB) pdf n10_-_stembureau_14_waterschapsverkiezing (PDF, 5.65 MB) pdf n_10_-_stembureau_14_provinciale_staten (PDF, 8.74 MB) pdf n10_-_stembureau_15_waterschapsverkiezing (PDF, 5.74 MB) pdf n_10_-_stembureau_15_provinciale_staten (PDF, 9.13 MB) pdf n10_-_stembureau_16_waterschapsverkiezing (PDF, 5.49 MB) pdf n_10_-_stembureau_16_provinciale_staten (PDF, 8.95 MB) pdf n10_-_stembureau_17_waterschapsverkiezing (PDF, 5.79 MB) pdf n_10_-_stembureau_17_provinciale_staten (PDF, 9.24 MB) pdf n10_-_stembureau_18_waterschapsverkiezing (PDF, 5.69 MB) pdf n_10_-_stembureau_18_provinciale_staten (PDF, 9.43 MB) pdf n10_-_stembureau_19_waterschapsverkiezing (PDF, 5.4 MB) pdf n_10_-_stembureau_19_provinciale_staten (PDF, 9.49 MB) pdf getekende_n11_-_waterschapsverkiezing_-_aantal_stemmen (PDF, 3.31 MB) pdf getekende_n11_-_provinciale_staten_-_aantal_stemmen (PDF, 6.14 MB)

 

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?