Rondkomen

Heeft u een laag inkomen, heeft u schulden of heeft u moeite om alles te betalen? Kom dan gerust langs bij de gemeente. Er zijn veel regelingen en toeslagen om uw geldzorgen aan te pakken. Hieronder vindt u alle mogelijkheden op een rij.

Komt u er niet uit en wilt u hulp om uit te zoeken waar u mogelijk recht op heeft? Dat begrijpen wij. De stap zetten om hulp te vragen bij de gemeente is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom kunt u terecht bij een hulpverlener. In Halderberge kunt u terecht bij Surplus.  

Bent u ondernemer en kunt u hulp gebruiken bij uw geldzaken of heeft u een laag inkomen? Ook voor u biedt de gemeente hulp aan. Via het platform hulp aan ondernemers www.de6voorondernemers.nl kunt u eenvoudig zien welke hulp er voor u als ondernemer is.

Landelijke regelingen

Bijstand

Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Vraag dan een (aanvullende) bijstandsuitkering aan. Deze uitkering kunt u aanvragen bij Werkplein Hart van West-Brabant. Zij helpen u ook graag bij vragen over de bijstandsuitkering.

De bijstandsuitkering is een tijdelijke uitkering die u krijgt terwijl u zoekt naar werk. Heeft u genoeg inkomen om van te leven? Dan stopt de bijstandsuitkering. Op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant vindt u alle informatie over de bijstandsuitkering en hoe u deze aanvraagt.

Huurtoeslag

Heeft u een laag inkomen en huurt u een woning? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dit vraagt u aan bij de belastingdienst door in te loggen op mijn toeslagen. Op de website van de Belastingdienst vindt u alle informatie en de voorwaarden voor de huurtoeslag.

Zorgtoeslag

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag. Dat is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Wilt u zorgtoeslag? Dan moet u in elk geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Kijk voor meer informatie over de zorgtoeslag en de voorwaarden op de website van de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt of studeert? Kinderopvang is duur. Om u te helpen bij deze kosten biedt de belastingdienst een kinderopvangtoeslag. Vraag de kinderopvangtoeslag aan op de website van de Belastingdienst.  

Gemeentelijke regelingen

Bijzondere bijstand

Heeft u ineens extra kosten waarvoor u niet heeft kunnen sparen, zoals een nieuwe wasmachine omdat uw oude stuk gaat? Misschien kunt u dan bijzondere bijstand ontvangen. De bijzondere bijstand gebruikt u om belangrijke rekeningen te betalen waarvoor u geen geld heeft. Dit bedrag hoeft u meestal niet terug te betalen. Op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant vindt u alle informatie en uitleg hoe u bijzondere bijstand aanvraagt.

Langdurigheidstoeslag / individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft.

Individuele studietoeslag

Heeft u een beperking en kunt u daarom naast uw studie niet werken? Dan kunt u individuele studietoeslag aanvragen. Dit doet u via het Werkplein. Bekijk alle informatie over de individuele studietoeslag en hoe u deze aanvraagt.

Collectieve zorgverzekering voor minima

Heeft u moeite met het betalen van uw ziektekostenverzekering? Dan kunt u een collectieve zorgverzekering aanvragen. Omdat de gemeente meebetaalt, betaalt u een lagere premie. Op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant vindt u meer uitleg over de vergoedingen, de premie en het eigen risico van de collectieve zorgverzekering. U vindt daar ook de voorwaarden. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en heeft u moeite met het betalen van de gemeentelijke belastingen? Dan ontvangt u misschien kwijtschelding. Dit betekent dat u de gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen, of dat u het bedrag in een aantal delen betaalt. Bekijk de voorwaarden op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant en vraag de kwijtschelding gemeentelijke belastingen direct aan.

Hulp voor ondernemers

Bent u ondernemer en wilt u hulp bij uw geldzaken of heeft u een laag inkomen? Ook aan u biedt de gemeente hulp. Via het platform voor ondernemers ziet u welke hulp er voor u als ondernemer is

Activiteiten voor kinderen en volwassenen

Webshop maatschappelijke participatie

Sport, cultuur en hobby’s. Dit zijn de extraatjes waar mensen vaak op bezuinigen als ze minder geld hebben. Juist als u geldzorgen heeft, is het goed als u (en uw gezinsleden) kunnen ontspannen. Met de Meedoen regeling krijgt u een bijdrage om bijvoorbeeld een abonnement te nemen op een sportclub, een cursus te volgen of naar het museum gaan. Meer informatie? Kijk op de webshop Meedoen van het Werkplein Hart van West-Brabant. Hier kunt u direct een aanvraag doen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Noordwest-Brabant biedt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Stichting Jarige Job

Heeft u kinderen van 4 tot en met 12 jaar en kunt u hun verjaardag niet vieren omdat daar geen geld voor is? Dan kan stichting Jarige Job helpen. Zij geven een verjaardagsbox ter waarde van € 35,00. Gebruik het aanvraagformulier voor de verjaardagsbox. U kunt de box ook aanvragen bij een vrijwilliger van Stichting Leergeld. 

Hulp bij geldzaken en administratie

Hulp bij financiële zorgen

Heeft u hulp nodig in het omgaan met geld of heeft u schulden? Team Hulp bij financiële zorgen is er voor u. 

Cursus Rondkomen met inkomen

We bieden regelmatig de cursus ‘Rondkomen met inkomen’ aan. Heeft u geldzorgen? Dan kan het fijn zijn om in een groep met uw financiën bezig te zijn. U ontdekt dat u niet de enige bent met vragen over zijn financiële situatie.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. Altijd op woensdagavond. Aanmelden kan via schuldhulpverlening@halderberge.nl of telefonisch via 14 0165 (vraag naar de consulenten van Hulp bij financiële zorgen).

Sociaal Raadsliedenwerk

Uitkeringen, toeslagen, belastingen: het kan soms een doolhof zijn aan wetten, regelingen en voorzieningen. De sociale raadslieden van Surplus geven u gratis informatie en advies. Zij hebben brede kennis over regelingen en voorzieningen en helpen u graag. Voor meer informatie over de sociale raadslieden, bezoek je deze website van Surplus. 

Startpunt Geldzaken: online hulp

‘Elke leeftijd en fase in uw leven heet gevolgen voor uw geldzaken. Het maken van geldplannen kan u daarbij helpen. Kies het geldplan dat bij u past via Startpunt Geldzaken van het Nibud.

MEE West-Brabant

We willen uiteraard allemaal meedoen in de samenleving. Dat is niet voor iedereen zo eenvoudig. Heb je een beperking of een chronische ziekte? Of ken je iemand in die dit heeft? Dat weet je dat soms wat hulp of ondersteuning welkom is. Vraag deze ondersteuning bij een cliëntondersteuner van MEE.

Overige hulp en ondersteuning

Stichting Vrienden van Paulus

Heeft u hulp nodig en bent u niet geholpen met regelingen van de Rijksoverheid of gemeente? Dan kan Stichting Vrienden van Paulus u misschien helpen.

Voedselbank / Stichting Goed Ontmoet

Heet u moeite met het betalen van de boodschappen? De voedselbank geeft voedselpakketten aan mensen met lage inkomens. Wilt u weten of u recht heeft op een voedselpakket? Vul een rekenformulier in op de website van GoedOntmoet of bel met een medewerker die u verder helpt. 

Stichting Graag gedaan

Heeft u moeite met klussen in en rondom huis en heeft u ondersteuning nodig? Dan kan Stichting Graag Gedaan u misschien verder helpen. 

Werk zoeken

Bent u op zoek naar een baan, maar lukt het niet om werk te vinden? Het Werkplein Hart van West-Brabant helpt u met zoeken naar werk. Iedereen met een uitkering van het Werkplein wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Belt u op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur nummer 076- 750 3500. 

Uitgiftepunten voor menstruatieproducten

Heeft u geen geld om zelf menstruatieproducten te kopen? Of is dit niet bespreekbaar thuis? In samenwerking met het Armoedefonds stelt de gemeente gratis producten beschikbaar. Bekijk op welke locaties u de producten kunt afhalen.

Armoederegeling peuters

Heeft u een peuter (2 tot 4 jaar), geen recht op kinderopvangtoeslag en lukt het niet om de bijdrage te betalen die gevraagd wordt door de kinderopvang? Bespreek dit zo snel mogelijk met de kinderopvangorganisatie. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kan de kinderopvang contact opnemen met de gemeente en wordt het bedrag door de gemeente betaald.

Kledingbank Oudenbosch

Bij de kledingbank in Oudenbosch (Varkensmarkt 8 en 10) heeft u de mogelijkheid om gratis acht stuks kleding per maand, per persoon te komen uitzoeken. Vraag een verwijzing aan bijvoorbeeld via Stichting Leergeld, Werkplein Hart van West-Brabant, of uw contactpersoon bij de WMO. Ook zonder verwijzing kunt u binnen lopen bij De Kledingbank. 

Via een verwijzing van Stichting Leergeld kan uw kind bij de kledingbank ook een fiets komen uitzoeken.

Infographic overzicht regelingen en ondersteuning voor mensen met een laag inkomen