Adviescommissies

De adviescommissies adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad over allerlei onderwerpen. Zoals over namen voor nieuwe straten, en welke gebouwen de status van monument moeten krijgen.

Rekenkamer

Gemeente Halderberge heeft een eigen lokale Rekenkamer.

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Deze commissie adviseert zowel het college als de gemeenteraad over de bezwaren die u als inwoner heeft ingediend tegen een besluit van de gemeente.

Samenstelling bezwaarschriftencommissie:

 • de heer mr. H.C.M. van Oosterbosch, voorzitter
 • de heer mr. P.H.G.C. Gremmen, lid en tevens plaatsvervangend voorzitter
 • de heer mr. G.A.A.M. Boot, lid en tevens plaatsvervangend voorzitter
 • de heer mr. M.A.M. Huijgens, lid
 • de heer mr. J.J. Mattijssen, lid
 • de heer B. van de Corput, secretaris

Hoorzittingen

De bezwaarschriftencommissie vergadert openbaar, tenzij er persoonlijke, privacygevoelige of medische gegevens worden besproken zoals bijvoorbeeld WMO-zaken. In dat geval vindt de zitting plaats met gesloten deuren. De commissie beslist hier zelf over.
Belangstellenden zijn welkom de openbare hoorzittingen bij te wonen. Het kan zijn dat de agenda nog kort voor de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken, een zaak wordt uitgesteld of een nieuwe zaak op de agenda wordt geplaatst).

Wilt u bij een hoorzitting aanwezig zijn? Neem eerst even contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie (via 14 0165) om te controleren of de zitting doorgaat en of deze openbaar is.

Jaarverslag van de vaste commissie van de bezwaarschriften

Monumentencommissie

Deze commissie adviseert het college over het verstrekken van een Omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit monumenten. Ook adviseert de commissie over de aanwijzing van panden als gemeentelijk monument.

Samenstelling monumentencommissie

 • de heer D.P. Ellens, architect en monumentendeskundige, welstandsadvisering en voorzitter van de commissie
 • de heer M. Buijs, bouwhistoricus en monumentendeskundige
 • de heer E. de Bruijn, bouwkundig- en restauratiedeskundige
 • mevrouw C. Voet-Nuiten, secretaris

Commissie straatnaamgeving

Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen voor nieuwe straten in Halderberge.

Samenstelling commissie straatnaamgeving

 • de heer Carlo Buijs (Hoeven)
 • de heer Mark Buijs (Oudenbosch)
 • de heer W. van den Broek (Stampersgat)

Het mailadres van de commissie straatnaamgeving is l.vanmeer@halderberge.nl

De oorsprong van straatnamen is na te gaan bij de Heemkundige Kringen.

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Halderberge (ASD Halderberge)

De adviesraad richt zich op de 4 hoofdthema’s van het sociaal domein zoals beschreven in het beleidsplan De kracht van samen:

 1. Lichamelijk en geestelijk gezond
 2. Sociaal netwerk en meedoen
 3. Financieel gezond
 4. Opvoeden en opgroeien

De rollen die de adviesraad vervult zijn:

 • Meedenken en inbreng leveren bij onderwerpen die spelen in het sociaal domein
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders van Halderberge
 • Werken vanuit een brede blik en samenwerken met zoveel mogelijk betrokkenen waaronder vertegenwoordigers van de gemeente en vertegenwoordigers uit de Halderbergse samenleving (leden van de werkgroepen).

Samenstelling ASD

 • Anthony van Dijck (Oudenbosch)
 • Marleen Huijben-Schoenmakers (Hoeven) 
 • Nicoline van Voorst Vader- Boon (Hoeven)
 • Annemarieke Koremans (Oud Gastel)
 • Lisanne Logt (Oud Gastel) 
 • Paul Goorden (Oudenbosch) 
 • Jack Donkers (Hoeven)
 • Nienke Janse (Oudenbosch)
 • Jos de Moor (Oudenbosch)

Wilt u contact opnemen met de ASD? Dan kan dat op de volgende manieren:
Per post: secretariaatsadres Repinge 2, 4741 DE Hoeven
Per telefoon: 06-20788531
Per email: sec.asdh@outlook.com