Recht van inzage

De gemeente Halderberge gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Het kan voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met deze gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Op uw verzoek kunnen wij aangeven welke gegevens van u bij ons aanwezig zijn, hoe we hier aan zijn gekomen en met wie deze gegevens zijn uitgewisseld. Als dit wordt geweigerd, geven wij aan wat daarvan de redenen zijn.

Ik wil een inzageverzoek doen

Wilt u weten voor welke processen wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan is de hieronder beschreven procedure van toepassing. Voor het indienen van een verzoek om inzage in de overige persoonsgegevens die wij van u gebruiken, kunt u een formulier invullen.

Formulier inzageverzoek persoonsgegevens

Verwerking van uw gegevens

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage in uw eigen gegevens en op de volgende informatie over de verwerking:

  • Het doel van de verwerking
  • welke persoonsgegevens wij van u verwerken
  • of wij gegevens aan anderen doorgegeven, en zo ja, aan wie
  • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
  • of wij gegevens uit andere bronnen hebben verkregen dan van uzelf, en zo ja, welke
  • of er besluiten genomen zijn op basis van uw profiel, en zo ja, hoe dit werkt en de mogelijke gevolgen voor u.

U kunt uiteraard alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen. Er hoeft geen reden te worden gegeven voor een inzageverzoek.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente weigeren om u inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met: 

  • de veiligheid van de staat
  • het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten en het toezicht hierop
  • gewichtige economische en financiĆ«le belangen van de overheid
  • de bescherming van u of van de rechten en vrijheden van anderen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders.