Recht op correctie en verwijdering

De gemeente Halderberge gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Het kan voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent.

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt.

Wanneer kan dit niet?

U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij uw mening aan een dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Bekijk wat u moet doen als uw verzoek betrekking heeft op uw persoonsgegevens die in de Basisregistratie personen staan