Klachten

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Een melding over de openbare ruimte

Wilt u wat melden over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? U kunt hiervoor het meldformulier gebruiken.

Een klacht over een besluit

Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Kijk bij Bezwaar en beroep.

Een klacht indienen

Dat kan op verschillende manieren:

  • Mondeling. Bel met de medewerker van de gemeente waarover de klacht gaat. Bent u tevreden over de manier waarop uw klacht behandeld wordt? Dan is hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen.
  • Digitaal als inwoner. Gebruik hiervoor het klachtenformulier (inloggen met uw DigiD)
  • Digitaal als bedrijf. Gebruik hiervoor het klachtenformulier (inloggen met eHerkenning)
  • Schrijf een brief. Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Halderberge
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus vermelden.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • De klachtencoördinator zorgt dat uw klacht op de juiste plek belandt.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging met uitleg over de procedure en de termijn waarbinnen uw klacht afgehandeld wordt.
  • Vaak kunnen wij een klacht snel verhelpen; soms is daar een wat uitgebreider onderzoek voor nodig. Als meer onderzoek nodig is, dan neemt de klachtbehandelaar contact met u op. U kunt dan uw klacht toelichten als u daaraan behoefte heeft.
  • Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen met de klachtencoördinator van de gemeente via telefoonnummer 14 0165.

Nationale Ombudsman

Mocht u ontevreden zijn over de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld, dan kunt u dit voorleggen aan de Nationale Ombudsman. De ombudsman is pas bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen als de klacht eerst binnen de gemeente is behandeld. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaleombudsman.nl.