Klachten

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen

Dat kan op verschillende manieren:

Stuur uw brief naar:

Gemeente Halderberge
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus vermelden.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • De klachtencoördinator zorgt dat uw klacht op de juiste plek belandt.
  • Vaak kunnen wij een klacht snel verhelpen; soms is daar een wat uitgebreider onderzoek voor nodig. Als meer onderzoek nodig is, dan neemt de klachtbehandelaar contact met u op. U kunt dan uw klacht toelichten als u daaraan behoefte heeft.
  • Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen met de klachtencoördinator van de gemeente via telefoonnummer 14 0165.

Nationale Ombudsman

Mocht u ontevreden zijn over de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld, dan kunt u dit voorleggen aan de Nationale Ombudsman. De ombudsman is pas bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen als de klacht eerst binnen de gemeente is behandeld. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaleombudsman.nl.