Omgevingsvergunning

Bouwen en verbouwen

U heeft het idee om te gaan bouwen of iets te verbouwen?

In ieder geval wilt u graag weten of wat u wilt, ook mogelijk is.

Hieronder treft u de stappen die u zelf kunt bekijken:

 • controleer het bestemmingsplan. Dit geeft de bestemming aan van de gronden en omschrijft de regels. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de website Ruimtelijke Plannen
 • Deze instructievideo legt uit hoe u op ruimtelijkeplannen.nl een bestemmingsplan kunt vinden
 • Hier vind u meer informatie over vergunningvrij bouwen (en verbouwen)
 • U kunt een vergunningscheck doen via het omgevingsloket om te kijken of (en welke)  vergunning nodig is.
 • De kosten voor de verschillende activiteiten staan opgenomen in de legesverordening
 • In de Mor (regeling omgevingsrecht) staan alle indieningsvereisten
 • Mocht een omgevingsdialoog noodzakelijk zijn, hier vindt u de richtlijnen
 • Kijk hier voor meer informatie over subsidie op energiebesparende maatregelen voor uw woning

Zijn mijn plannen mogelijk?

Het indienen van een initatief (voorheen concept-vooroverleg) is bedoeld om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen. Aan het toetsen van dit initatief zijn kosten verbonden. De kosten voor de verschillende activiteiten staan opgenomen in de legesverordening

Wij willen u erop wijzen dat facturatie van het initiatief altijd wordt gedaan aan de initiatiefnemer. Als u de aanvraag op eigen titel doet, bent u de initiatiefnemer.

Als uw initatief later leidt tot een definitieve aanvraag Omgevingsvergunning, dan worden de eerder in rekening gebrachte leges hierop in mindering gebracht.

Wilt u uw initiatief indienen?

Wat moet ik indienen?

Wij vragen u tijdens het invullen van onderstaand formulier om een aantal documenten toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze ook digitaal beschikbaar heeft. Het gaat dan om:

 • Gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100). Dit geldt alleen voor bouwplannen
 • Plattegronden bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100)
 • Kadastrale situatietekening (schaal 1:1.000)
 • Uitgebreide schriftelijke motivatie

Initiatief indienen (met Digid)

Initiatief indienen (met E-herkenning, niveau 2+)

Definitieve aanvraag

Meteen een definitieve omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt de aanvraag Omgevingsvergunning indienen via de website van het Omgevingsloket. De indieningsvereisten staan vermeld in de Mor (regeling omgevingsrecht)

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd.
De verschillende tarieven staan opgenomen in de legesverordening

Vragen

Vragen of uw verzoek indienen

Wilt u informatie over een publicatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van een aanvraag? U kunt uw vraag of verzoek hier indienen: 

stel uw vraag (met Digid)

stel uw vraag (met E-herkenning, niveau 2+)

Voor het inzien van bouwdossiers kunt u kijken op de website van het West-Brabants Archief.

Uw Reactie
Uw Reactie