Bouwen en verbouwen

Te volgen stappen

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het omgevingsloket van de gemeente Halderberge. U kunt een mail sturen naar omgevingsloket@halderberge.nl, u kunt ons bellen op 14 0165 of u maakt vooraf een afspraak om langs te komen bij de balie via deze website. Selecteer hierbij het product 'Bouw- en sloopvergunning'.

Conceptaanvraag

  • Een conceptaanvraag is bedoeld om uw plannen te toetsen aan het bestemmingsplan en om de welstandscommissie te laten beoordelen.
  • De kosten voor de verschillende activiteiten staan opgenomen in de legesverordening.

Klik hier om uw aanvraag in te vullen

Let op: U kunt dit aanvraagformulier bij het invullen niet tussentijds opslaan. Zorg daarom dat u voldoende tijd heeft en dat u de benodigde (digitale) bestanden zoals onder andere een situatietekening, bouwtekening en kadastrale tekeningen bij de hand heeft.

 

Definitief

U kunt de aanvraag omgevingsvergunning indienen via www.omgevingsloket.nl. De indieningsvereisten staan vermeld in de MOR (regeling omgevingsrecht).

Uw Reactie
Uw Reactie