Bouwen en verbouwen

Wilt u uw initiatief indienen?

Wat moet ik indienen?

Wij vragen u tijdens het invullen van onderstaand formulier om een aantal documenten toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze ook digitaal beschikbaar heeft. Het gaat dan om:

  • Gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100). Dit geldt alleen voor bouwplannen
  • Plattegronden bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100)
  • Kadastrale situatietekening (schaal 1:1.000)
  • Uitgebreide schriftelijke motivatie

Initiatief indienen (met Digid)

Initiatief indienen (met E-herkenning, niveau 2+)

Definitieve aanvraag

Meteen een definitieve omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt de aanvraag Omgevingsvergunning indienen via de website van het Omgevingsloket. De indieningsvereisten staan vermeld in de Mor (regeling omgevingsrecht)

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd.
De verschillende tarieven staan opgenomen in de legesverordening

Vragen

Vragen of uw verzoek indienen

Wilt u informatie over een publicatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van een aanvraag? U kunt uw vraag of verzoek hier indienen: 

stel uw vraag (met Digid)

stel uw vraag (met E-herkenning, niveau 2+)

Voor het inzien van bouwdossiers kunt u kijken op de website van het West-Brabants Archief.