Bouwen en verbouwen

Wilt u uw initiatief indienen?

Wat moet ik indienen?

Wij vragen u tijdens het invullen van onderstaand formulier om een aantal documenten toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze ook digitaal beschikbaar heeft. Het gaat dan om:

  • Gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100). Dit geldt alleen voor bouwplannen
  • Plattegronden bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100)
  • Kadastrale situatietekening (schaal 1:1.000)
  • Uitgebreide schriftelijke motivatie

Initiatief indienen (met Digid)

Initiatief indienen (met E-herkenning, niveau 2+)

Definitieve aanvraag

Meteen een definitieve omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt de aanvraag Omgevingsvergunning indienen via de website van het Omgevingsloket.
De indiendingsvereisten staan vermeld in de Mor (regeling omgevingsrecht)

Vragen

Vragen:

Voor informatie over een publicatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van een aanvraag? U kunt uw vraag mailen naar www.omgevingsloket.nl

Voor het inzien van bouwdossiers kunt u kijken op de website van het West-Brabants Archief.