Aanvragen definitieve omgevingsvergunning

Algemeen

U heeft het idee om te gaan bouwen of iets te verbouwen? Laat eerst de haalbaarheid toetsen. Dien een Ruimtelijk en/of maatschappelijk initiatief in. Daarna kunt u de definitieve vergunningsaanvraag doen.

Uw initiatief indienen

Zijn mijn plannen mogelijk?

Bekijk eerst ons stappenplan om te zien wat u moet doen. Vervolgens kunt u een initiatief indienen als dit nodig is.

Het indienen van een ruimtelijk en/of maatschappelijk initiatief is bedoeld om eerst de wenselijkheid en haalbaarheid van uw plannen te toetsen, voordat u een definitieve aanvraag doet. 

Definitieve aanvraag

Meteen een definitieve omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt de aanvraag Omgevingsvergunning indienen via de website van het Omgevingsloket. De indieningsvereisten staan vermeld in de Mor (regeling omgevingsrecht)

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd.
De verschillende tarieven staan opgenomen in de legesverordening

Welke documenten heeft u nodig voor een definitieve aanvraag?

Houd uw DigiD of eHerkenning bij de hand. Deze heeft u nodig om een aanvraag te starten in het Omgevingsloket.

Minimale vereisten

Dit zijn de minimale indieningsvereisten voor vergunningplichtige (niet monumentale) eenvoudige bouwwerken. Met deze gegevens en documenten bij een volledige aanvraag kan de haalbaarheid van de aanvraag goed worden getoetst. Ook kan worden aangegeven of er andere toestemmingen nodig zijn.

Aan- en uitbouwen (1-laags)

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Doorsneden bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Plattegronden bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1:10)
 • Situatietekening bestaand en nieuw (maximale schaal 1:1000)
 • Indien verblijfsruimte van toepassing: ventilatievoorzieningen en isolatiewaarden van de vloeren, wanden en het dak (op tekening)
 • Constructieve tekeningen en berekeningen
 • Kleuren- en materialenstaat

Bijgebouwen, zonder een verblijfsruimte

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels (schaal 1:100)
 • Doorsnede (schaal 1:100)
 • Plattegronden (schaal 1:100)
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1:10)
 • Constructieve tekeningen en berekeningen
 • Situatietekening bestaand en nieuw (maximale schaal 1:1000)
 • Kleuren- en materialenstaat

Dakkapellen

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1:10)
 • Kleuren- en materialenstaat (bv. een folder volstaat ook)
 • Isolatiewaarden (in overeenstemming met het Bouwbesluit) van de wanden en het dak vermelden op tekening

Erfafscheidingen

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Aanzichttekeningen (schaal 1:100)
 • Situatie- of plattegrondtekeningen van het perceel met daarop de erfafscheiding ingetekend (schaal 1:100)
 • Kleuren- en materialenstaat (bv. een folder volstaat ook)

Kozijnwijzigingen

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Geveltekeningen bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Doorsnede (detail) van het kozijn in relatie tot de gevel (schaal 1:10)
 • Kleuren- en materialenstaat (bv. een folder volstaat ook) 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

 Vanaf 1 januari 2024 is ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. Bij de gemeente dient u alleen een bouw- en een gereedmelding in.  

De Wkb treedt stapsgewijs in werking. De Wkb geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw activiteiten die vallen in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1), zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.