Leges

Voor diverse diensten van de gemeente, zoals het houden van een evenement of het trouwen in een gemeentelijke trouwlocatie, worden kosten in rekening gebracht. Deze noemen we leges.

De gemeenteraad stelt de leges vast. U vindt de leges in de legesverordening. Onderaan de pagina vindt u de legestabel. 

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de legesfactuur kunt u binnen zes weken na dagtekening van de legesfactuur bezwaar maken:

  • Dit kan digitaal via www.bwbrabant.nl
  • Dit kan schriftelijk bij de heffingsambtenaar van de Gemeente Halderberge.
    Postadres: Belastingsamenwerking West-Brabant, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur.

De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort.

Uw Reactie
Uw Reactie