Leges

Voor diverse diensten van de gemeente, zoals het houden van een evenement of het trouwen in een gemeentelijke trouwlocatie, worden kosten in rekening gebracht. Deze noemen we leges.

De gemeenteraad stelt de leges vast. U vindt de leges in de legesverordening. Onderaan de pagina vindt u de legestabel.

Bezwaar maken

  • Bent u het niet eens met de leges? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Halderberge (en niet bij de Belastingsamenwerking West-Brabant).
  • Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen. Als na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat u teveel hebt betaald, dan verrekenen wij het teveel betaalde bedrag of storten dit terug.
  • Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen.