Leges

Algemeen

Voor diverse diensten van de gemeente, zoals het houden van een evenement of het trouwen in een gemeentelijke trouwlocatie, worden kosten in rekening gebracht. Deze noemen we leges.

Legesverordening

De gemeenteraad stelt de leges vast. U vindt de leges in de legesverordening 2024. Onderaan de pagina van de legesverordening vindt u de tarieventabel (legestabel).

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de legesfactuur kunt u binnen zes weken na dagtekening van de legesfactuur bezwaar maken:

  • Dit kan digitaal via www.bwbrabant.nl
  • Dit kan schriftelijk bij de heffingsambtenaar van de Gemeente Halderberge.
    Postadres: Belastingsamenwerking West-Brabant, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur.

De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort.

Betalen van uw belastingaanslag

U ontvangt de aanslag voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen per post of via Uw Berichtenbox. Let op: u krijgt geen acceptgiro. U kunt op verschillende manieren betalen