Ruimtelijk en/of maatschappelijk initiatief

U heeft het idee om iets nieuws te realiseren? Dit kan een eigen of een gezamenlijk ruimtelijk of maatschappelijk initiatief zijn. In ieder geval wilt u de haalbaarheid laten toetsen.

U kunt al uw initiatieven met ons delen: voor bouwen, kappen, uitritten, ander gebruik, nieuwe woningbouw en wijzigingen bestemmingplan etc. Maar ook initiatieven voor het herinrichten van een openbaar gebied of bijvoorbeeld een vraag over een kunstwerk kunt u indienen. 

Het indienen van een initiatief is bedoeld om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen. Neem eerst ons stappenplan door om te kijken wat u moet doen

Kijk of uw initiatief bijdraagt aan de waarden en opgaven in het gebied en probeer hierop aan te sluiten. U kunt hiervoor ook terecht in onze gemeentelijke omgevingsvisie (www.omgevingsvisiehalderberge.nl).

Initiatief indienen

initiatief indienen (met Digid)

Initiatief indienen (met E-herkenning, niveau 2+)

Wat moet ik indienen?

Wij vragen u tijdens het invullen van het formulier om een aantal documenten toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze ook digitaal beschikbaar heeft. Het gaat om:

  • Gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100). Dit geldt alleen voor bouwplannen
  • Plattegronden bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100)
  • Kadastrale situatietekening (schaal 1:1.000)
  • Uitgebreide schriftelijke motivatie

Kosten en behandeltijd

Houd rekening met een gemiddelde doorlooptijd van 12 weken. Voor het in behandeling nemen van een initiatief is minimaal een bedrag van € 100,00 aan leges verschuldigd. De uiteindelijke uitkomst van de beoordeling heeft gevolgen voor de resterende leges die in rekening gebracht worden. Deze kosten kunt u terugvinden in de legesverordening

Wij wijzen u erop dat de initiatiefnemer de factuur van ons ontvangt. Als u de aanvraag op eigen titel doet, bent u de initiatiefnemer.

Als uw initiatief later leidt tot een definitieve aanvraag Omgevingsvergunning, dan worden de eerder in rekening gebrachte leges hierop in mindering gebracht.

Vragen aan het omgevingsloket

Heeft u hulp nodig bij het invullen van een aanvraag? Wij proberen u binnen 10 werkdagen van antwoord te voorzien. U kunt uw vraag of verzoek hier indienen: 

stel uw vraag aan het Omgevingsloket (met Digid)

stel uw vraag aan het Omgevingsloket (met E-herkenning, niveau 2+)

U mag ook altijd een mail met uw vraag of verzoek sturen naar: gemeente@halderberge.nl

Opstarten procedure wijzigings- of bestemmingsplan

Op 1 januari 2024 is Omgevingswet in werking getreden. Aanvragen van initiatieven zoals Ruimtelijke en Maatschappelijke Initiatieven (R&MI) en vergunningaanvragen worden getoetst aan één integraal omgevingsplan dat geldt voor de hele gemeente. Meer weten? Kijk op de website over de Omgevingswet

Inzien van bouwdossiers

Voor het inzien van bouwdossiers kunt u kijken op de website van het West-Brabants Archief.