Ruimtelijk en/of maatschappelijk initiatief

U heeft het idee om iets nieuws te realiseren? Dit kan een eigen of een gezamenlijk initiatief zijn. In ieder geval wilt u graag weten of wat u wilt, ook mogelijk is.

Waar start u dan?

Wij geven u de mogelijkheid dit initatief met ons te delen en met ons in gesprek te gaan. Hiervoor is het wel belangrijk dat het initiatief duidelijk is. Via onderstaande knop "initiatief indienen" geeft u ons kort en bondig aan waar het initiatief over gaat. Zo wordt uw initiatief bij ons goed geregistreerd en krijgt het een zaaknummer. De behandelaar neemt vervolgens zelf contact met u op. Als het nodig is, wordt een gesprek met u gepland.

Wat is een initiatief?

U kunt al uw initiatieven delen: voor bouwen, kappen, uitritten, ander gebruik, nieuwe woningbouw en wijzigingen bestemmingplan etc. Maar ook initiatieven voor het herinrichten van een openbaar gebied of bijvoorbeeld een vraag over een kunstwerk kunt u indienen.

Zijn mijn plannen mogelijk?

Het indienen van een initiatief is bedoeld om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen. Voor het in behandeling nemen van een initiatief zijn leges verschuldigd. Dit bedrag bedraagt € 86,10 ongeacht de uitkomst van de beoordeling. De uitkomst van de beoordeling heeft gevolgen voor de resterende leges. Deze kosten staan opgenomen in de legesverordening

Wij wijzen u erop dat facturatie van het initiatief altijd wordt gedaan aan de initiatiefnemer. Als u de aanvraag op eigen titel doet, bent u de initiatiefnemer

Als uw initatief later leidt tot een definitieve aanvraag Omgevingsvergunning, dan worden de eerder in rekening gebrachte leges hierop in mindering gebracht.

Wat moet ik indienen?

Wij vragen u tijdens het invullen van het formulier om een aantal documenten toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze ook digitaal beschikbaar heeft. Het gaat dan om:

  • Gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100). Dit geldt alleen voor bouwplannen
  • Plattegronden bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100)
  • Kadastrale situatietekening (schaal 1:1.000)
  • Uitgebreide schriftelijke motivatie

Initiatief indienen

initiatief indienen (met Digid)

Initiatief indienen (met E-herkenning, niveau 2+)


Vragen

Wilt u informatie over een publicatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van een aanvraag? U kunt uw vraag of verzoek hier indienen: 

stel uw vraag (met Digid)

stel uw vraag (met E-herkenning, niveau 2+)

Voor het inzien van bouwdossiers kunt u kijken op de website van het West-Brabants Archief.

U mag ook altijd een mail met uw vraag of verzoek sturen naar: gemeente@halderberge.nl