Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Wat u moet weten

Deze regeling geldt voor inwoners van de gemeente Halderberge. Bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Gaat uw kind gebruik maken van leerlingenvervoer? Dan is het belangrijk om te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Hiervoor zijn spelregels opgesteld. Deze zijn te vinden in de verordening leerlingenvervoer gemeente Halderberge.

Let op: voor bepaalde onderwijsmethoden, zoals Jenaplan, Montessori, Dalton of Freinetscholen geldt de regeling niet. Ook niet als deze onderwijsmethode voor uw kind geadviseerd wordt. 


Soorten vergoeding

 • De gemeente kijkt eerst of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan. Is dit het geval, dan komt u in aanmerking voor een fietsvergoeding.
 • Kan uw kind niet met de fiets naar school maar wel met het openbaar vervoer? Dan komt u in aanmerking voor een reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer (eventueel met begeleider).
 • Zijn fiets en openbaar vervoer niet mogelijk? Dan regelt de gemeente aangepast vervoer.
 • U kunt ook een vergoeding krijgen als u uw kind zelf met de auto naar school brengt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer en de afstand.

Vragen?

U kunt contact opnemen met het wijkteam. Zij zijn op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0165. U kunt ook terecht op het inloopspreekuur.

Aanvragen

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

Lees eerst de uitleg, voordat u het formulier invult

pdf uitleg aanvraagformulier leerlingenvervoer (PDF, 121.84 KB)

Keukentafelgesprek

Als blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u een aanvraag indienen. Een medewerker van uw wijkteam neemt dan contact met u op om een keukentafelgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden voor de inzet van het leerlingenvervoer met u besproken.

Wijzigingen en declaraties

 • Structurele wijzigingen die van invloed zijn op het leerlingenvervoer zoals verhuizing, een andere school, een ander telefoonnummer, moeten schriftelijk aan het team Zorg en Jeugd van de gemeente Halderberge worden doorgegeven. Ook als er geen gebruik meer wordt gemaakt van het vervoer moet u dit aan ons melden. Dit kan via onderstaand formulier.
  pdf Wijzigingsformulier leerlingenvervoer (PDF, 50.7 KB)
   
 • Met onderstaand formulier kunt u de door u voorgeschoten vervoerskosten voor het leerlingenvervoer declareren.
  pdf Declaratieformulier Leerlingenvervoer (PDF, 59.96 KB)
Uw Reactie
Uw Reactie