Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in binnen 6 weken na het besluit. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken door invullen van webformulier

Direct online bezwaar maken voor inwoners (DigiD)

Direct online bezwaar maken voor bedrijven (eHerkenning, niveau 2+) 
Voor onder andere bedrijven, organisaties, verenigingen, stichtingen en advocaten.

Bezwaar maken per brief

U kunt het bezwaar ook per brief indienen. Denk hierbij aan de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Uw e-emailadres als u digitaal wenst te communiceren met de gemeente Halderberge

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen omdat het te laat binnen is. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

U kunt het bezwaarschrift per post sturen naar:
Gemeente Halderberge, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Prettig contact

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan wordt bekeken of een oplossing mogelijk is via Prettig Contact met de overheid. Bij deze informele aanpak neemt een ambtenaar contact met u op. Hierbij staat centraal dat we er samen naar wederzijdse tevredenheid aan uitkomen.

Hoorzitting en beslissing op bezwaar

Als een oplossing via Prettig Contact niet mogelijk is of niet leidt tot wederzijdse tevredenheid, dan komt het bezwaarschrift meestal bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert het bestuursorgaan, dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet ‘beslissing op bezwaar’. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dan de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. U krijgt een brief met het besluit.

Verordening bezwaarschriftencommissie

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Het bedrag ligt tussen de € 44,00 en € 318,00. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken. Stuur een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft, dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen heeft. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar de rechtbank West-Brabant.