Zwerfafval

Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. De gemeente Halderberge zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze op tijd te legen en regelmatig de openbare ruimte schoon te maken. De gemeente richt zich ook op educatie, voorlichting en ondersteuning bij (burger-)participatie op het gebied van zwerfafval.

Zwerf-Afval-Pakker

Wat is een ZAPper?

‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijv. als ze een rondje lopen, de hond uitlaten, etc.

Hoe kan ik ZAPper worden?

Stuur een mailtje naar teamschoon@debries.eu met als onderwerp ‘ZAPper worden’. Geef hierin in ieder geval de volgende informatie:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres 

Als u overige gezinsleden wilt aanmelden, of andere vragen hebt, vermeld dit dan in uw mail. 

Waar mag ik ZAPpen?

Overal waar u wilt binnen de openbare ruimte, op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, bij de sportvereniging ...Overal waar het nodig is.

Wanneer kan ik ZAPpen?

Wanneer u wilt. U bent hier vrij in.

Hoe vaak moet ik zwerfafval opruimen?

U moet niets! Alle zwerfafval dat u opruimt, is meegenomen. Mocht u nu merken dat u niet meer toekomt aan ZAPpen, levert u de materialen (zie hieronder) weer in. Een andere ZAPper kan hiervan dan gebruikmaken.

Hoe kom ik aan opruimspullen?

Als u aangemeld bent als ZAPper, krijgt u van de gemeente de volgende materialen in bruikleen:

  • afvalgrijper
  • afvalzakkenhouder
  • paar handschoenen
  • fluorescerend hesje
  • speciale afvalzakken

Wat moet ik doen met volle vuilniszakken?

Na aanmelding krijgt u contactgegevens van de gemeente. Wij zorgen ervoor dat de zakken worden opgehaald, en dat er nieuwe zakken komen.

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

Vrienden, buren, clubgenoten, etc. moeten zichzelf aanmelden om hun spullen te ontvangen.

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?

Tijdens het ZAPpen bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen.

Verder krijgt u alle informatie die u nodig heeft na uw aanmelding.

Vragen?

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Stuur een mailtje naar teamschoon@debries.eu of bel naar 040-7802551.

Opschoonacties

World Cleanup Day

Eenmaal per jaar ondersteunen we de actie Landelijke Opschoondag of World Cleanup Day. De afgelopen jaren hebben we vanwege de maatregelen rond Covid gewisseld in het ondersteunen van een actiedag.

Het idee is dat we met zoveel mogelijk inwoners Halderberge een stukje schoner maken! Wilt u, samen met uw buren, collega’s of vrienden de buurt een stuk schoner maken? Fijn, want hoe meer mensen meedoen hoe groter het effect. Houd deze pagina in de gaten voor nieuwe acties.

Niet vies van een dubbele beloning?

Alle deelnemers “winnen” sowieso een schone buurt, maar kunnen ook meedoen met de Afvalbingo. Kinderen gaan gewapend met een afvalgrijper en een bingokaart op zoek naar alle soorten zwerfafval. Bij een volle bingokaart worden zij beloond met een leuke verrassing. Maar dat is niet alles: Alle deelnemende groepen maken kans op een fantastische prijs, namelijk €100,- €200,- of €300,- voor een buurt-/verenigingsfeest!

Enthousiast geworden?

Nog vragen? Neem contact op met DeBries. Het mailadres is teamschoon@debries.eu

Klacht melden

Klacht melden?

Wanneer u een klacht in wilt dienen over zwerfvuil of illegale storting kunt u dat aan ons melden.

BuitenBeter App

Met de BuitenBeter App maakt u een foto van een ongemak op straat, zoals een scheve lantaarnpaal of een kapotte stoeptegel. Deze stuurt u via de app direct door naar de gemeente. Meer informatie over deze app vindt u op https://www.buitenbeter.nl.