Zwerfafval

Algemeen

Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. De gemeente Halderberge zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze op tijd te legen en regelmatig de openbare ruimte schoon te maken. De gemeente richt zich ook op educatie, voorlichting en ondersteuning bij (burger-)participatie op het gebied van zwerfafval.

Zwerf-Afval-Pakker

Wat is een ZAPper?

‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijv. als ze een rondje lopen, de hond uitlaten, etc.

Hoe kan ik ZAPper worden?

Meld u aan als ZAP-vrijwilliger. Nadat u bent aangemeld, ontvangt u gratis opschoonmaterialen en kunt u zwerfafval gaan opruimen (ZAPpen). 

Waar mag ik ZAPpen?

Het is op veel plaatsen mogelijk om te ZAPpen, denk hierbij aan speeltuintjes, parken, (sport)verenigingen of in uw wijk. Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om op provinciale wegen en rijkswegen te ZAPpen.

Wanneer kan ik ZAPpen?

Wanneer u wilt. U bent hier vrij in.

Hoe vaak moet ik zwerfafval opruimen?

U moet niets! Al het zwerfafval dat u opruimt maakt de omgeving een stukje schoner. Mocht u merken dat u niet (meer) toekomt aan het ZAPpen, dan willen we de opschoonmaterialen graag weer bij u komen ophalen. Dit kunt u melden via teamschoon@debries.eu.

Hoe kom ik aan opschoonpullen?

Als u aangemeld bent als ZAPper, krijgt u van de gemeente de opschoonmaterialen in bruikleen. Deze materialen worden bij u thuisbezorgd.

Wat moet ik doen met het opgehaalde zwerfafval?

Wanneer u zwerfafval heeft verzameld in de hiervoor bestemde groene Team Schoon zakken, plaats deze dan naast een openbare prullenbak. Plak een sticker (die krijgt u bijgeleverd) op minstens één van deze zakken. Zo weten buurtbewoners dat dit geen gedumpte afvalzakken zijn, maar afvalzakken die door ZAPpers zijn neergezet. Maak daarnaast een melding op de BuitenBeter-app, zodat de gemeente weet bij welke openbare prullenbak de volle zwerfafvalzakken staan. 

De volle zakken mogen ook altijd bij de gemeentewerf (Vaartweg 32A, 4731 RA Oudenbosch) worden afgegeven, dan liggen ze niet in het zicht. Hier hoeft dan geen sticker opgeplakt te worden. Uiteraard begrijpen we dat dit niet altijd mogelijk is, dus voelt u zich vooral niet verplicht de volle afvalzakken bij de gemeentewerf af te geven.

Hoe zie ik waar andere ZAPpers actief zijn?

Om te zien waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn, kunt u de (gratis) Helemaal Groen-app gebruiken. Hiermee kunt u uzelf zichtbaar maken voor anderen en ziet u precies in welke gebieden nog niet is opgeruimd. 

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

U kunt zelf uw gezinsleden (partner/kinderen) aanmelden als ZAP-vrijwilliger als u op één adres woont. Vrienden, buren, clubgenoten, etc. moeten zichzelf aanmelden om hun spullen te ontvangen.

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?

Tijdens het ZAPpen bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. Verder krijgt u alle informatie die u nodig heeft na uw aanmelding opgestuurd zodat u deze altijd kunt raadplegen als u een vraag hebt.

Vragen?

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Stuur dan een mailtje naar teamschoon@debries.eu.

Ideeën en acties

Landelijke Opschoondag

Ieder jaar organiseert gemeente Halderberge, samen met andere gemeenten in Nederland, de Landelijke Opschoondag. Op deze dag gaan jong en oud, scholen, verenigingen en sportclubs aan de slag om hun eigen buurt op te schonen. De gemeente ondersteunt hierbij met opschoonmaterialen en het ophalen van de afvalzakken met het opgeruimde zwerfafval. Met de Afvalbingo zijn bovendien fantastische prijzen te winnen.

Iedere 3e zaterdag in maart is het Landelijke Opschoondag. Noteer het alvast in uw agenda. Houd in aanloop naar deze dag de social mediakanalen van de gemeente in de gaten en meldt u aan voor deze opschoonactie. De gemeente faciliteert alleen in opschoonmaterialen wanneer u bent aangemeld.

Organiseer een eigen opschoonactie

De gemeente Halderberge ondersteunt veel lokale en landelijke initiatieven om Halderberge zwerfafvalvrij te krijgen. Wilt u zelf een opschoonactie organiseren en heeft u hiervoor materialen nodig? Vraag naar de mogelijkheden via: teamschoon@debries.eu.

Meedenken over gemeente Halderberge 100% zwerfafvalvrij

Om de gemeente Halderberge volledig zwerfafvalvrij te krijgen is samenwerking met (maatschappelijke) organisaties, scholen, ondernemers en inwoners erg belangrijk. Heeft u nog tips, ideeën en of suggesties om gemeente Halderberge zwerfafvalvrij te krijgen? Laat het ons weten. Neem contact op met Team Schoon van De Bries via teamschoon@debries.eu

Voor scholen

De gemeente Halderberge vindt het belangrijk dat kinderen zich op jonge leeftijd bewust worden van (zwerf-)afval en het belang van een schone leefomgeving. Alle basisscholen in de gemeente Halderberge komen in aanmerking voor het gratis educatieprogramma ‘Afval en je omgeving’. 

Tijdens de interactieve gastlessen komen onderwerpen zoals zwerfafval, afval scheiden, plastic soep en duurzaamheid uitgebreid aan bod. Aansluitend gaan leerlingen naar buiten om zwerfafval op te ruimen. Met opschoonmaterialen van de gemeente (een afvalgrijper, handschoenen, veiligheidshesjes etc.) ruimen de kinderen het gebied rondom school op.    

De gastlessen en materialen worden volledig verzorgd door ervaren en enthousiaste gastdocenten van Team Schoon van De Bries in samenwerking met de gemeente Halderberge. Wilt u uw school aanmelden voor gastlessen? Stuur dan een e-mail naar teamschoon@debries.eu.

Klacht melden

Klacht melden?

Als u een klacht heeft over zwerfvuil of illegale storting, dan kunt u dat aan ons melden.

BuitenBeter App

Met de BuitenBeter App maakt u een foto van een ongemak op straat, zoals een scheve lantaarnpaal of een kapotte stoeptegel. Deze stuurt u via de app direct door naar de gemeente.