Welzijnssubsidie

Organiseert u een activiteit in de gemeente Halderberge? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Subsidies kunnen verleend worden voor activiteiten op het gebied van participatie, gezondheid, opvoed-, opgroei- en leerklimaat, samenwerking en gemeentelijke aantrekkelijkheid.

Aanvragen

Op dit moment is het niet mogelijk om een subsidieverzoek in te dienen.


Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0165 of gemeente@halderberge.nl.

Maatschappelijk effect

Als u subsidie aanvraagt, dan gebruikt u deze bijdrage om een maatschappelijk effect te behalen. De gemeente heeft 5 maatschappelijke effecten genoemd. Hieraan wordt uw aanvraag getoetst.

  • Participatie

Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. In eerste instantie gaan we uit van ieders eigen kracht en verantwoordelijkheid. Voor wie dit een stap te ver is, is er maatschappelijke ondersteuning door de omgeving of de gemeente.

  • Gezondheid

De gezondheid van de Halderbergse inwoners is zo optimaal mogelijk beschermd, bewaakt en bevorderd. Bewegingsactiviteiten dragen hieraan onder andere bij, terwijl deze ook zorgen voor discipline, leren omgaan met verlies, het elkaar helpen en bijvoorbeeld vandalisme helpen te voorkomen.

  • Opvoed-, opgroei- en leerklimaat

In Halderberge is er een positief opvoed-, opgroei- en leerklimaat met kwalitatief goede basisvoorzieningen. Cultuurbeoefening draagt hier wezenlijk aan bij. (Taal)achterstanden bij kinderen worden zo veel mogelijk voorkomen of tegengegaan. Kinderen groeien op in een veilige thuissituatie.

  • Samenwerking

We willen instellingen en verenigingen aansporen om bij het realiseren van hun activiteiten actief de samenwerking te zoeken met elkaar en met de gemeente. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om samen tot nieuwe creatieve oplossingen te komen.

  • Gemeentelijke aantrekkelijkheid

Met het activiteitenaanbod bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Halderberge.

Te verlenen subsidies

Het college van Halderberge heeft het ontwerp-overzicht te verlenen de subsidies 2020 vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van de subsidieplafonds in de begroting 2020. Onderstaande documenten zijn gelijk aan elkaar. Het document van 12MB is ondertekend en daarom ingescand. Het andere document bevat geen ondertekening.

pdf Ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2020 (PDF, 12.05 MB) pdf Ontwerp-overzicht te verlenen subsidies 2020 (PDF, 582.12 KB) pdf Bijlage te verlenen subsidies 2020 ter inzage legging_niet ondertekend (PDF, 29.58 KB)
Uw Reactie
Uw Reactie