Welzijnssubsidie

basissubsidies

Basissubsidies zijn er voor vrijwilligersorganisaties. De gemeente Halderberge kent een rijk en actief verenigingsleven, dat gedragen wordt door vrijwilligers. Die vrijwilligers waardeert en ondersteunt de gemeente jaarlijks met een financiële bijdrage. Dit is een vast bedrag, gebaseerd op het type vereniging/stichting, het aantal leden en/of het dorp waar de activiteiten plaatsvinden.

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Bijvoorbeeld: de activiteiten van de vereniging/stichting moeten passen binnen de subsidieregeling en een vereniging moet minstens 10 Halderbergse jeugdleden hebben. De subsidie moet uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden aangevraagd. Over de subsidie hoeft meestal geen verantwoording te worden afgelegd. 

Regeling


Ontwerp-overzicht basissubsidies 2022

Het ontwerp-overzicht basissubsidies 2022 ligt ter inzage van 14 oktober tot en met 25 november 2021.

pdf Ontwerp-overzicht basissubsidies 2022 (PDF, 75.55 KB)

Aanvragen

We horen van een aantal verenigingen/organisaties dat zij een foutmelding krijgen, tijdens het invullen van het aanvraagformulier. Wij zoeken uiteraard naar een oplossing. Ervaart u ook problemen? Maak dan een foto/printscreen en stuur deze naar ons op: y.vandorst@halderberge.nl 

Aanvragen van subsidie gaat digitaal, met eHerkenning. Vanaf het subsidiejaar 2022 is eHerkenning niveau 2+ verplicht. Een aanvraag doen is mogelijk tot 1 juni. 

Aanvragen basissubsidie 


Verantwoording 

Heeft u in 2020 subsidie van ons ontvangen? Vul dan het verantwoordingsformulier in. Dit moet vóór 1 juni ingediend worden.

Verantwoordingsformulier welzijnssubsidie

budgetsubsidies

De budgetsubsidies zijn er voor organisaties die belangrijke maatschappelijke taken uitvoeren die bijdragen aan de gemeentelijke doelen in het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan bibliotheekwerk, dorpshuizen en welzijnswerk. Er zijn verschillende soorten budgetsubsidies voor verschillende soorten activiteiten.

Iedere regeling heeft een subsidieplafond, dat is het bedrag dat er jaarlijks maximaal aan die regeling uitgegeven mag worden. Budgetsubsidies moeten uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden aangevraagd. Sommige budgetsubsidies worden voor een periode van twee jaar aangevraagd. Als u een budgetsubsidie krijgt, overlegt u meerdere keren per jaar met de gemeente over uw activiteiten en legt u aan het einde van het jaar verantwoording af.

Regelingen


Ontwerp-overzicht budgetsubsidies 2022

Het ontwerp-overzicht budgetsubsidies 2022 ligt ter inzage van 14 oktober tot en met 25 november 2021.

pdf Ontwerp-overzicht budgetsubsidies 2022 (PDF, 178.7 KB)

Aanvragen

We horen van een aantal verenigingen/organisaties dat zij een foutmelding krijgen, tijdens het invullen van het aanvraagformulier. Wij zoeken uiteraard naar een oplossing. Ervaart u ook problemen? Maak dan een foto/printscreen en stuur deze naar ons op: y.vandorst@halderberge.nl 

Aanvragen van subsidie gaat digitaal, met eHerkenning. Vanaf het subsidiejaar 2022 is eHerkenning niveau 2+ verplicht. Een aanvraag doen is mogelijk tot 1 juni. 

Aanvragen budgetsubsidie


Verantwoording

Heeft u in 2020 subsidie van ons ontvangen? Vul dan het verantwoordingsformulier in. Dat moet vóór 1 juni ingediend worden.

Verantwoordingsformulier welzijnssubsidie

incidentele subsidies

Ten slotte zijn er subsidies voor incidentele activiteiten en evenementen. En voor de opleiding van vrijwilligers. De subsidies zijn niet voor commerciële activiteiten.

Er zijn drie subsidieregelingen:

Alle regelingen hebben een subsdieplafond, dus als dat bedrag bereikt is kunnen er geen subsidies meer worden toegekend.

Als u een incidentele subsidie krijgt, legt u na afloop van de activiteit verantwoording af.

Regelingen


Te verlenen subsidies 2021

Op 12 november 2020 is de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. Instellingen die een subsidieverzoek hebben gedaan, ontvangen een subsidiebeschikking.


Aanvragen

We horen van een aantal verenigingen/organisaties dat zij een foutmelding krijgen, tijdens het invullen van het aanvraagformulier. Wij zoeken uiteraard naar een oplossing. Ervaart u ook problemen? Maak dan een foto/printscreen en stuur deze naar ons op: y.vandorst@halderberge.nl 

Aanvragen incidentele subsidie

Aanvragen subsidie deskundigheidsbevordering

Aanvragen subsidie cultuurinitiatief

Uw Reactie
Uw Reactie