Subsidieregeling cultuurinitiatieven

Culturele instellingen en organisaties uit Halderberge kunnen een beroep doen op de subsidieregeling cultuurinitiatieven. De culturele activiteiten moeten een inhoudelijke aanvulling zijn op het bestaande culturele aanbod.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient voldaan te worden aan de voorwaarden zoals omschreven in de subsidieregeling cultuurinitiatieven.


Aanvragen

Aanvragen kunnen tot 1 april in het jaar van de uitvoering van de activiteit worden ingediend. U logt in met eHerkenning. 

Let op: er wordt u gevraagd een activiteitenplan, begroting inclusief dekkingsplan en uittreksel uit het handelregister Kamer van Koophandel mee te sturen. Leg deze stukken van tevoren klaar. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Aanvraag subsidie cultuurinitiatief (eHerkenning, niveau 2+)

Uw Reactie
Uw Reactie