Trouwen en geregistreerd partnerschap in Halderberge

Wat u moet weten

Getuigen

Het is verplicht om getuigen te hebben bij een huwelijk. Dat kunnen twee, drie of vier getuigen zijn. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Lever bij de trouwgemeente een identiteitsbewijs in van uw getuigen. Doe dit, als het kan, al bij de melding van het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.


Ambtenaar burgerlijke stand

De trouwambtenaar neemt tijdig contact met u op voor een gesprek. Dit om een persoonlijke toespraak te kunnen houden. Wilt u dat iemand anders uw huwelijk leidt, vul dan ruim op tijd onderstaand formulier in of neem contact met ons op.

pdf Aanvraagformulier eenmalige benoeming als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (PDF, 83.85 KB)

Meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Trouwlocaties

Vaste trouwlocaties


Andere trouwlocaties

U mag in principe overal in Halderberge trouwen. Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • U dient het verzoek voor een alternatieve locatie minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum in.
  • U mag niet trouwen in de lucht of op het water.
  • Er moeten toiletten zijn.
  • U moet toestemming hebben van de eigenaar of beheerder van het terrein.
  • De locatie moet veilig zijn en de openbare orde mag niet worden verstoord.
  • De locatie moet bereikbaar zijn.
  • De locatie moet openbaar toegankelijk zijn.
pdf Aanvraagformulier eenmalige huwelijkslocatie (PDF, 164.04 KB)

Kosten

Kosten voor huwelijk / geregistreerd partnerschap Prijs
maandag tot en met zaterdag tot 16.00 uur € 435,00
dinsdagochtend om 9.30 uur of 10.00 uur gratis
dinsdag 11.00 uur zonder ceremonie € 104,00
zaterdag na 16.00 uur en zondag € 944,00
Extra kosten trouwen op eigen locatie € 104,00
Benoemen van buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand € 78,00
Trouwboekje of partnerschapboekje € 26,00
Wijzigen of annuleren dag en/of locatie € 53,00
Uw Reactie
Uw Reactie