Slopen

Slopen bouwwerk

Voor het slopen van een bouwwerk waarbij meer dan 10 m3 sloopafval wordt verwacht, dient u een melding te doen via het omgevingsloket.
Let op de indieningsvereisten. Zonder tegenbericht kunt u 4 weken na de indieningsdatum beginnen met de werkzaamheden, of u krijgt een aanvaarding toegezonden.

Asbest verwijderen

Meer informatie over het verwijderen van asbest vindt u op de pagina: asbest verwijderen.

 

Subsidie

Op deze pagina van Rijksoverheid vindt u informatie over subsidie.

Uw Reactie
Uw Reactie