Religieus Erfgoed Oudenbosch

De komende jaren wordt er door diverse partijen zoals Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV, Woonkwartier en de gemeente Halderberge hard gewerkt om de gebouwen van Sint Anna, de kapel van Saint-Louis, de Mariabouw en het gebouw van Fidei et Arti te verbouwen. De provincie Noord-Brabant geeft een forse bijdrage aan deze ontwikkelingen. Sommige van de gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. Ook de openbare ruimte rondom de gebouwen wordt opnieuw ingericht. Wij praten u graag bij over een aantal projecten waarbij stappen zijn gezet in de afgelopen maanden.

Wat vooraf ging

In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een deel van St. Anna te verkopen voor woningbouw en de Mariaschool te verkopen aan twee ontwikkelaars. Eerder werd al besloten om geen nieuw cultuurcluster in de Mariabouw te gaan realiseren en in plaats daarvan Fidei et Arti te behouden en in de kapel van Saint Louis en de kapel van Sint Anna sociaal(culturele) functies te geven.

De afgelopen maanden is verder gewerkt aan het vervolg hiervan. Er is onder andere in kaart gebracht wat er nodig is om Fidei et Arti te behouden, de functies in de beide kapellen goed tot zijn recht te laten komen en om de buitenruimte in te kunnen richten. Deze inventarisatie is nu gereed. 

Ook zijn inmiddels, door de gemeenteraad, de kaders vastgesteld voor het oprichten van een nieuwe stichting voor het beheer en exploitatie van het aankomende cultuurcluster. Daarnaast is extra budget beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de kapel van Sint Anna, verbouwing kapel Saint Louis en verbouwing van Fidei et Arti. Dat geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft hierover op woensdag 3 november 2021 een positief besluit genomen.

Gebouwen

Kapel van Sint Anna

Op donderdag 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de kapel van Sint Anna. Nu dit besluit is genomen kan het ontwerp afgerond worden en de aanbesteding voor de verbouwing starten. De aanbestedingsprocedure zit momenteel in de afrondende fase. Als de procedure doorlopen is, kan de verbouwing starten.
De bibliotheek is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting onder de basiliek. Kom hier zeker een kijkje nemen. Als de verbouwing van de kapel van Sint Anna gereed is, verhuizen zij weer terug naar de kapel.

Woningbouw Sint Anna

Op de locatie worden 51 woningen en een Parochiecentrum gerealiseerd door Aannemersbedrijf Van Agtmaal. Het voorlopig ontwerp is gereed. Er wordt nu gewerkt aan het definitief ontwerp.
De gemeente legt het openbare gebied rondom de woningen aan, inclusief de hiervoor nodige parkeerplaatsen. Tegen de benodigde bestemmingswijziging is bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Het gaat om drie bezwaren vanuit de buurt. Dit betekent dat de bestaande gebouwen langer leeg blijven staan en
de bouw van de woningen, het Parochiecentrum en de inrichting van dit deel van de openbare ruimte wordt vertraagd. We zijn nu in afwachting wanneer de zitting gepland wordt.

Voor de beelden van de woningbouw verwijzen we u naar https://sintanna-oudenbosch.nl/home

Saint Louis

In de zomer zijn de voorbereidingen gestart voor de werkzaamheden aan de kapel van Saint Louis. Eerder dit jaar is de vloerconstructie al verstevigd. In deze tweede fase van de werkzaamheden wordt het stucwerk van de plafonds gerepareerd, wordt er een trap en lift gerealiseerd naar het souterrain en wordt er een toiletgroep en garderobe gemaakt. Verder wordt er nieuwe verlichting in en buiten de kapel gerealiseerd en wordt er een brandmeld- en alarminstallatie aangebracht. Ook wordt er een nieuwe vloer gelegd in de kapel. 

De directievoering en toezichthouder wordt geleverd door BBC Bouwmanagement B.V.. De architect is MAS Architecten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Bonth van Hulten. De reparatie van het stucwerk wordt mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling cultureel erfgoed van de provincie Noord-Brabant. 

Op zaterdag 4 november is het mogelijk om een kijkje te nemen bij restauratiewerkzaamheden. De aannemer organiseert een open dagen van 10 uur tot 16 uur in de kapel en legt u graag uit hoe de kapel gerestaureerd wordt. Het is ook mogelijk om een kijkje te nemen op de steigers. De verwachting is dat de werkzaamheden aan het begin van het tweede kwartaal 2024 gereed zijn.
Als er geen onverwachte zaken zich voordoen, dan verwachten we dat de Mattheus Passion in 2024 in de prachtig verbouwde kapel plaats kan vinden. Na de werkzaamheden gaat de kapel geëxploiteerd worden door Cultuurcluster Oudenbosch.

Fidei et Arti

De afgelopen maanden is de grote zaal van Fidei et Arti verbouwd. Zo is er een nieuwe lichtinstallatie geïnstalleerd. Verder zijn er aanpassingen gedaan aan de installaties. De komende tijd wordt het platte dak aangepakt en worden er werkzaamheden aan de topgevel uitgevoerd. Omdat de grote zaal en installaties aangepakt zijn, konden de verenigingen weer terugkeren naar Fidei et Arti. Tijdens de werkzaamheden hebben zij tijdelijk op andere locaties hun activiteiten uitgevoerd. Bij deze terugkeer is stilgestaan tijdens een moment op 31 augustus. Fidei et Arti is sinds 1 september weer open. Er wordt samen met het bestuur cultuurcluster Oudenbosch gewerkt aan een overzicht voor verdere
werkzaamheden aan het pand. 

Mariabouw en Mariaschool

Op dit moment voert een gespecialiseerd bureau een uitgebreid Flora en Fauna onderzoek uit. Dit onderzoek loopt tot het voorjaar van 2023. In de tussentijd bereidt Woonkwartier de complete transformatie van het gebouw verder voor. Op de planning staan onder andere het herstellen van het metselwerk buitenzijde gevel, het vervangen van de raamkozijnen en terugbrengen naar het originele formaat, het instaleren van nieuwe installaties en het plaatsen en isoleren van binnenmuren. Een precieze startdatum voor de uitvoering van deze werkzaamheden is nog steeds niet bekend. Direct omwonenden worden door Woonkwartier hierover op de hoogte gehouden.

Openbare ruimte

Door de openbare ruimte rondom het religieus erfgoed opnieuw in te richten zorgen we ervoor dat het centrum van Oudenbosch een aangenaam leefgebied wordt. Verder zorgen we er zo voor dat het gebied dezelfde uitstraling krijgt en aantrekkelijker wordt voor bezoekers en toeristen.
Op maandagavond 25 september organiseerden wij een inloopbijeenkomst over de openbare ruimte rondom het religieus erfgoed. Aanwezigen konden de voorlopige ontwerpen van de deelgebieden rondom de Basiliek, Sint Anna en Lollestraat en de openbare ruimte rondom Ankerstraat, Parklaan, Gonzagaplein en Collegestraatje bekijken. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het Jan Gielenplein en het eerste deel van het Aloysiushof. Eind 2023 komen daar de puntjes op de i door de beplanting bij het Aloysiushof en een prachtige pergola, muur, bankje en verlichting bij het Jan Gielenplein.

In de bijlagen ziet u welke straten betrokken zijn bij de buitenruimte van religieus erfgoed. 

Houd mij op de hoogte

Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit project? Denk aan: het ontvangen van een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een informatieavond. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. 

Ja, ik wil informatie ontvangen over dit project

Meer informatie

  • Projectwethouders: dhr. P. Schouw
  • Projectleider gebouwen: dhr. R. Verstraten
  • Projectleider openbare ruimte: mw. E. Stuijts
  • Projectassistente: mw. J. Brinkman