klimaatbestendig Halderberge

In de periode 2021-2023 kunt u subsidie aanvragen voor groene daken, het vergroenen van tuinen, waterpasserende verharding en het afkoppelen. Met deze subsidieregeling wil de gemeente Halderberge haar inwoners helpen om tuinen in te richten op het veranderend klimaat.

Waarom deze subsidie?

We krijgen door klimaatverandering steeds vaker te maken met hittegolven, langere periodes van droogte en stortbuien.

Meer groen in de gemeente zorgt voor verkoeling tijdens warme perioden. Groene daken en een groene tuin houden water vast. Hierdoor wordt voorkomen dat het riool overstroomt bij stortbuien. Zowel de openbare ruimte als tuinen zijn in de afgelopen jaren steeds verder versteend geraakt. Als inwoner kunt u met uw tuininrichting een groot verschil maken.


Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen?

Maatregelen die in aanmerkingen komen voor een subsidie zijn:

 • Groene daken;
 • Regenwatervoorzieningen en water passerende of doorlatende verharding;
 • Het afkoppelen van de hemelwaterriolering of infiltratieobjecten;
 • Onttegelen en vergroenen van de tuin.

Hoe verloopt de procedure?

Wilt u een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van onze gemeente? Vraag dan subsidie aan en ga aan de slag! De procedure ziet er als volgt uit: 

 • U vraagt de procedure aan via de rode button onder aan de pagina. Hierbij levert u het volgende aan: 
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Offerte of raming voor de betreffende materialen en of uitvoering van de werkzaamheden. Let op! Deze raming moet een exact plan/offerte en prijzen van producten bevatten, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen;
  • Foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen.
 • De beslistermijn bedraagt 8 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 8 weken.
 • U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk na de beslissing.
 • De werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan na het vaststellen van de subsidie.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen 8 weken na het vaststellen van de subsidie.
 • De facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en de foto van de situatie na uitvoering van de maatregelen wordt uiterlijk binnen 10 weken na het vaststellen van de subsidie verstrekt aan de gemeente. U levert dan aan:
  • Facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen;
  • Foto’s van de situatie na uitvoering van de maatregelen.

Let op: indien de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden hoger uitvallen dan begroot, heeft u geen recht op een aanvullend subsidiebedrag.
 

Subsidie-aanvraag (inwoners) 

Subsidie-aanvraag (verenigingen, stichtingen, etc.)


Over welke kosten kunt u subside aanvragen?

Welke gemaakte kosten in aanmerkingen komen voor een subsidie leest u in het

pdf Subsidiabel kostenoverzicht (PDF, 137.54 KB)

Wanneer geen recht op subsidie?

De subsidie kan worden geweigerd wanneer:

 • Het geld niet of onvoldoende wordt ingezet voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;
 • De subsidieverstrekking niet past binnen het door de gemeenteraad of het college vastgestelde beleid;
 • De aanvrager doelen wil behalen of activiteiten uitvoert die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

Meer weten?

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op: www.overheid.nl. Ook kunt u contact opnemen met Klimaatsupport voor vragen of aanvullende informatie via: halderberge@klimaatsupport.nl.