Klachtenregeling Jeugd

De gemeente heeft als taak zorg te bieden aan kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. De gemeente maakt hiervoor gebruik van jeugdprofessionals. Zij komen bij de kinderen en gezinnen thuis. Samen met hen en zorgaanbieders bespreken ze wat een oplossing kan zijn voor de geconstateerde problemen. De gemeente gaat ervan uit dat dit goed verloopt, maar er soms is dat niet zo. Bent u als ouders (of jeugdige) niet tevreden met de geboden hulp, dan kunt u dit bespreken met uw jeugdprofessional. Komen jullie er samen niet uit, dan kunt u een klacht of bezwaarschrift indienen.

Klachten

Vindt u dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen? Of bent u niet behoorlijk behandeld? U kunt een klacht indienen bij de gemeente. Dat kan door een brief te schrijven. De klachtco├Ârdinator van de gemeente kan u helpen om de klacht op papier te zetten. Na ontvangst van uw brief nemen we snel telefonisch contact met u op om de klacht te bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, dan leggen we uw klacht voor aan de Klachtcommissie Jeugd. 

Klachtcommissie Jeugd

De klachtcommissie Jeugd is onafhankelijk van de gemeente. De commissie werkt ook voor andere gemeenten in West-Brabant. De leden zijn juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen. Zij nemen uw klacht in behandeling. Ze kijken daarbij kritisch naar het handelen van de gemeente. Natuurlijk houdt de commissie rekening met de privacyregels. De commissie nodigt u ook uit om uw klacht persoonlijk toe te lichten. Dit is niet verplicht. Daarna neemt zij een besluit of geeft ze een advies op uw klacht.

De gemeente vindt het oordeel van deze commissie belangrijk. De uitspraak van de commissie wordt door de gemeente zeer serieus genomen. Als het nodig is, past de gemeente bijvoorbeeld procedures aan. Of ze wijst de jeugdprofessionals op hun manier van werken. De zorgaanbieders voor jeugdhulp in de regio hebben een eigen klachtenregeling. Neem contact op met die zorgaanbieder voor meer informatie.

Bezwaar/beroep

De gemeente neemt een besluit over de zorg die u heeft aangevraagd. Misschien bent u het niet eens met dit besluit. Bijvoorbeeld omdat u een andere vorm van zorg heeft aangevraagd. Of omdat u minder zorg krijgt toegekend dan u had gevraagd. U kunt een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.