Jeugdhulp

Heeft u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind? De jeugdprofessionals van uw wijkteam geven tips, informatie en helpen bij het vinden van een antwoord. Niet alleen ouders, maar ook jongeren zijn met hun vragen welkom.

Spoed

Heeft u te maken met een spoedsituatie? Kijk dan bij 1 van de onderstaande nummers waar u het beste terecht kunt.

 • Levensbedreigende situatie? Bel 112!
 • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan?
  Bel Veilig Thuis. te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2000.
 • Spoedeisende zorg voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel het Meldpunt Crisiszorg, te bereiken via telefoonnummer 0800 – 5099.

Neem contact op met het wijkteam

Inwoners kunnen inloggen met DigiD

Contactformulier wijkteam jeugd voor inwoners

Organisaties/bedrijven/verenigingen kunnen inloggen met eHerkenning

Contactformulier wijkteam jeugd voor organisaties en bedrijven

Websites over opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Bekijk dan eens de onderstaande websites. Daar kunt u informatie en tips over allerlei onderwerpen vinden. Heeft u daarna nog vragen? Neem contact op met één van onze de jeugdprofessionals.

 • Informatie en tips over opvoeden: www.opvoeden.nl
 • Informatie over gezondheid voor jongeren: www.jouwggd.nl
 • Informatie over consultatiebureaus in onze gemeente: www.ggdwb.nl/locaties
 • Informatie over jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar: https://www.ggdwb.nl/mijn-kind/
 • Informatie prenatale informatieavond GGD: www.twb.nl
 • De gemeente gebruikt het signaleringssysteem Zorg voor jeugd om hulpverleners beter te laten samenwerken en coördinatie van zorg in de keten van jeugdzorg te organiseren. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw wijkteam. 
 • Niet tevreden over de geboden hulp? Maak gebruik van de klachtenregeling jeugd
 • Waar kan ik terecht met mijn (zorg)vraag, nadere informatie met betrekking tot jeugdhulp: https://www.jeugdhulpwbw.nl/