Bijzondere bijstand

Algemeen

Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die u moet maken vanwege een bijzondere omstandigheid in uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat er iets gebeurt met u of iemand in uw naaste omgeving.

Wat u moet weten

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen.

Het is lastig om vooraf aan te geven waar u wel en geen bijzondere bijstand voor krijgt. Het kan namelijk zijn dat u op een andere manier een tegemoetkoming kunt krijgen.

Aanvragen

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? U doet dit via Werkplein Hart van West-Brabant.