Aangifte geboorte

Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 14 0165.

Wie doet aangifte?

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis.
 • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Meenemen

 • Een identiteitskaart of paspoort van de aangever.
 • Een geboortebewijs van de verloskundige.
 • Eventueel: kopie van de erkenningsakte. Die hebt u als een kind al voor de geboorte is erkend. Zie ook: erkennen ongeboren vrucht.
 • In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de donorverklaring mee.

Wanneer aangifte doen?

 • Geboorte op maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte op dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte op woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zondag dan aangifte uiterlijk woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Uw Reactie
Uw Reactie