Aangifte geboorte

Algemeen

Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. U kunt de geboorteaangifte online bij ons doorgeven. Daarbij moet een verklaring worden meegestuurd van de verloskundige of de (huis)arts. Ook andere bewijsstukken, zoals een donorverklaring bij een meemoeder of een bewijs van een erkenning ongeboren vrucht, kunnen elektronisch worden aangeleverd. Wilt u aangifte doen in het gemeentehuis? Maak dan telefonisch een afspraak via 0165 - 390 500 tussen 9.00 en 12.00 uur.

Wie doet aangifte?

Wie doet aangifte?

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis.
 • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Akte voor kind dat levenloos is geboren

Voortaan krijgen ouders met een kindje dat levenloos is geboren een geboorteakte. Daarop staat dat het kind levenloos ter wereld is gekomen. Met ingang van 3 februari 2019 is een wetwijziging doorgevoerd die het mogelijk maakt om levenloos geboren kinderen op de persoonslijst van de ouder te vermelden: Levenloos geboren kind registreren

Aangifte bij een kind dat kort na de geboorte overlijdt

Als het kind overlijdt binnen de aangiftetermijn van drie werkdagen, moeten de ouders aangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Meer informatie

Aanvragen

Online doorgeven

U kunt online geboorteaangifte doen met uw DigiD. Daarbij moet een verklaring worden meegestuurd van de verloskundige of de (huis)arts. Ook andere bewijsstukken, zoals een donorverklaring bij een meemoeder of een bewijs van een erkenning ongeboren vrucht, kunnen elektronisch worden aangeleverd.

Aan de balie in het gemeentehuis

Voor het aangeven van een geboorte in het gemeentehuis, maakt u een afspraak. U belt hiervoor naar 0165 - 390 500 tussen 9.00 en 12.00 uur. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens een akte van geboorte op. U neemt het volgende mee:

 • Uw geldige legitimatiebewijs;
 • Een geldig legitimatiebewijs van de moeder;
 • Eventueel een trouwboekje of partnerschapsboekje, zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven;
 • Bij mee-moederschap (kind geboren binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor): de verklaring afgegeven door de Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting;
 • Als het kind voor de geboorte is erkend: de erkenningsakte;
 • Als van toepassing: de akte van naamskeuze.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.​​​​​​

Wanneer aangifte

 • Geboorte op maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte op dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte op woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zondag dan aangifte uiterlijk woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Doet u te laat aangifte van geboorte, dan meldt de gemeente dit bij het Openbaar Ministerie  en riskeert u een boete.