Erkenning van een kind

Algemeen

Bent u niet getrouwd en wordt u vader of meemoeder? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Ook als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of meemoeder. Maak telefonisch een afspraak via 0165 - 390 500 tussen 9.00 en 12.00 uur.

Wat u moet weten

Wanneer kunt u erkennen?

  • Vóór de geboorte: dit heet erkenning als ongeboren vrucht. Als u het kind op dit moment erkent dan moet u een afschrift van de erkenningsakte meenemen bij de geboorteaangifte.
  • Bij geboorteaangifte. De man wordt dan de wettige vader op de datum van de geboorteaangifte. Niet op de datum van de geboorte van het kind.
  • Op een tijdstip na de geboorteaangifte. De man is dan de wettige vader vanaf de datum van de erkenningsakte. Niet op de datum van de geboorte van het kind.

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

  • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit als één of beide ouders Nederlander zijn.
  • krijgt de vader of meemoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
  • worden de vader of meemoeder en het kind elkaar wettelijke erfgenaam.
  • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of meemoeder staat direct als ouder in de geboorteakte.

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind vóór de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? U kunt kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de vader. Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente. U legt dan samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. Doet u dat niet? Dan krijgt of houdt het kind de naam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Ouderlijk gezag

Wilt u weten hoe het ouderlijk gezag geregeld kan worden? De Rijksoverheid geeft meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs of paspoort.
  • Als de moeder niet in Nederland staat ingeschreven, of niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet zij aantonen dat ze niet getrouwd is door middel van een ongehuwdheidsverklaring.

Kosten

Het erkennen van de ongeboren vrucht kost niets.