Erkenning van een kind

Bent u niet getrouwd en wordt u vader of duomoeder? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Ook als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder.

Wat u moet weten

Wanneer kunt u erkennen?

  • Vóór de geboorte: dit heet erkenning als ongeboren vrucht. Als u het kind op dit moment erkent dan moet u een afschrift van de erkenningsakte meenemen bij de geboorteaangifte.
  • Bij geboorteaangifte. De man wordt dan de wettige vader op de datum van de geboorteaangifte. Niet op de datum van de geboorte van het kind.
  • Op een tijdstip na de geboorte. De man is dan de wettige vader vanaf de datum van de erkenningsakte. Niet op de datum van de geboorte van het kind.

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

  • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit als één of beide ouders Nederlander zijn.
  • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
  • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind.
  • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte.

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind vóór de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het gemeentehuis. Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.


Ouderlijk gezag

Let op: u krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als u het kind vóór de geboorte erkent. Het ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechter. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Als de moeder niet in Nederland staat ingeschreven, of niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet zij aantonen dat ze niet getrouwd is door middel van een ongehuwdheidsverklaring. 

Kosten

Aan het erkennen van de ongeboren vrucht zijn geen kosten verbonden.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?