Overlijden

Als iemand in de gemeente Halderberge overlijdt, kan iedereen die dat weet daarvan aangifte doen. Meestal is dat de begrafenisondernemer. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Voor het aangeven van een overlijden maakt u een afspraak.

Wat u moet weten

Waar en wanneer

  • De aangifte vindt plaats in Halderberge als de persoon hier is overleden.
  • Aangifte van overlijden moet binnen zes dagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de begrafenisondernemer dit.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft dit 'verlof tot begraven of cremeren' af.


Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Halderberge in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn.

Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.


Bijzondere gevallen

In een aantal bijzondere gevallen kan een akte van overlijden worden opgemaakt:

  • Als er zeer sterke bewijzen zijn voor een overlijden, maar geen volledige zekerheid. Hiervoor hebt u een verklaring van de rechtbank nodig.
  • Bij een levenloos geboren kind.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een doktersverklaring van het overlijden.
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.

Kosten

Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden.
Voor een afschrift van de overlijdensakte betaalt u € 13,20.