Overlijden

Algemeen

Als iemand in de gemeente Halderberge overlijdt, kan iedereen die dat weet daarvan aangifte doen. Meestal is dat de uitvaartverzorger. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Wat u moet weten

Informatie voor uitvaartverzorgers

U kunt de aangifte overlijden direct doorgeven, zodat deze meteen verwerkt wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. U heeft eHerkenning 2+ nodig om in te loggen.

Op dit moment kunt u problemen ervaren met inloggen. U kunt in dat geval gebruik maken van het emailadres eformulierenburgstand@halderberge.nl  (alleen te gebruiken voor uitvaartverzorgers). 

Waar en wanneer doorgeven

  • De aangifte vindt plaats in Halderberge als de persoon hier is overleden.
  • Aangifte van overlijden moet binnen zes dagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de uitvaartverzorger dit.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.
  • De gemeente geeft een bericht over het overlijden door aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft dit 'verlof tot begraven of cremeren' af.

De begrafenis of crematie regelt u met de uitvaartondernemer naar keuze.
De leges die de gemeente heft voor begraven of bijplaatsen urn op de algemene begraafplaats treft u aan in de legestabel.

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Halderberge in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn. Meer informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-als-een-naaste-in-het-buitenland-overlijdt

Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Levenloos geboren kind aangeven

Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Als het in Halderberge geboren is, neemt u eerst contact met ons op. Bel 14 0165. Ook de rijksoverheid geeft informatie over de aangifte van een levenloos geboren kind.

Levenloos geboren kind registreren

Een levenloos geboren kind kunt u laten registreren op uw persoonslijst in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u ingeschreven staat. De geboorte kan in een andere gemeente plaatsgevonden hebben. De registratie op de persoonslijst kunt u alleen voor uzelf regelen; niet voor iemand anders, ook niet voor uw partner. Voor de registratie heeft u de geboorteakte levenloos geboren kind nodig. Neem eerst contact op met de gemeente om uw verzoek tot registratie te bespreken en een afspraak te maken. Bel 14 0165. Ook de rijksoverheid geeft informatie over de registratie van een levenloos geboren kind.

Bijzondere gevallen

In een aantal bijzondere gevallen kan een akte van overlijden worden opgemaakt:

  • Als er zeer sterke bewijzen zijn voor een overlijden, maar geen volledige zekerheid. Hiervoor hebt u een verklaring van de rechtbank nodig.

Nalatenschap

Voor het regelen van uw nalatenschap kunt u informatie vinden op de website van uitvaartnet.nl

Meenemen

De aangifte van overlijden wordt bijna altijd geregeld door een uitvaartverzorger. Deze zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte. Wilt u het zelf regelen? Neem dan telefonische contact op voor het maken van een afspraak via 14 0165. Neem de volgende documenten mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een doktersverklaring van het overlijden.
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.

Kosten

Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden.
Voor een afschrift van de overlijdensakte betaalt u € 16,60. 

In de verordening lijkbezorgingsrechten en bijbehorende legestabel ziet u de leges voor onder andere grafrechten.

Begraafplaats Oudenbosch

De algemene begraafplaats is gevestigd aan de Strijmondlaan in Oudenbosch.

Openingstijden van de begraafplaats zijn:

  • in de wintertijd: 08.30 - 16.30* uur;  * zodra de schemering invalt
  • in de zomertijd: 08.30 - 19.00 uur

Het volledige terrein binnen het hekwerk wordt onderhouden met uitzondering van de graven en gedenkstenen.