Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • woningcorporaties

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  a.    rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  b.    de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  c.    contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  d.    informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  e.    de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7.
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Als u aan een buitenlandse werknemer verhuurt, dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • de huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt.

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van melders en verhuurders. Lees wat dit voor u en uw gegevens betekent in de Privacyverklaring.

Meldknop Melden ongewenst verhuurschap (digiD) 
Meldknop Melden ongewenst verhuurschap (anonieme aanvrager) 

Wat moet u invullen?

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • een beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen

Na uw melding?

 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.
 • Een medewerker van de gemeente bespreekt met u hoe zij de situatie kan aanpakken. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie.
 • De gemeente kan niet alle melding controleren, gebruiken of oplossen. Soms moet zij een dossier maken en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom belangrijk. Meldingen van ernstige situatie en meldingen met goede informatie pakt de gemeente altijd op.